Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA APBALVO LABĀKOS SKOLOTĀJUS (VIDEO)

 

Jau astoto gadu Ikšķiles novadā Skolotāju diena tika atzīmēta īpaši - 6.oktobrī pašvaldība apbalvoja labākos un talantīgākos pedagogus, piešķirot titulus “Gada pedagogs” un “Goda pedagogs”.

Pedagogus sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš norādīja, ka novadā strādā apmēram 320 pedagogi, kas izglīto kopumā gandrīz 3 tūkstošus bērnu un jauniešu. “Prieks, ka no apmēram 9 tūkstošiem Ikšķiles novada iedzīvotāju trešā daļa ir jauni cilvēki, kas veidos mūsu novada un valsts nākotni,” sacīja I.Trapiņš. Viņš arī atzina, ka līdzīgi kā valstī, arī Ikšķiles novadā izglītības jomā šis ir lielu pārmaiņu laiks - Tīnūžu skolai nākamgad gaidāma reogranizācija, Ikšķiles vidusskolai durvis vērs jauns korpuss, Ikšķilē top jauna pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš". Tiek plānota arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšana un sporta skolas dibināšana.

Svinīgajā pasniegšanas ceremonijā balvas pedagogiem pasniedza Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs un Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Pretendentus pašvaldības balvai varēja izvirzīt vecāki un izglītojamie, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki un vadība. Šogad konkursam “Gada un Goda pedagogs” tika pieteikti 9 pretendenti. Pēc pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija par izcilu ieguldījumu katra skolēna izaugsmē un pedagoģiskās pieredzes tālāknodošanu, atklājot savu profesionālo meistarību un pozitīvi ietekmējot izglītības attīstību, piešķīra trīs titulus “Gada pedagogs” un vienu “Goda pedagogs”, pasniedzot katram pedagogam arī dāvanu karti 1000 eiro vērtībā.

Balvu “Ikšķiles novada Goda pedagogs“ saņēma Ikšķiles pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Brigita Adamoviča. “Brigitas Adamovičas grupā neviens netiek nepamanīts, katram tiek veltīts smaids, katram tiek veltīts labs vārds, tiek arī respektēti mazo princešu gājieni. Brigita tiešām ar sirdi dara savu darbu nu jau vairāk kā 37 gadus un ir absolūti labākais pretendents titulam “Goda pedagogs,” tā savā pieteikumā nominācijai skolotāju raksturo piecgadīgās Karolīnas mamma un vēl 10 “Mežrozīšu” grupas bērnu vecāki. Brigita ir krietna un godprātīga skolotāja. Strādā ar lielu mīlestību un atbildību. Prot atrast pieeju katram bērnam kā kaut kam vienreizējam un neatkārtojamam. Atsaucīga dažāda veida idejām un novitātēm. Taktiska pret kolēģēm, atsaucīga, izteikti saimnieciska,” par Brigitu teic kolēģi.

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” saņēma Ikšķiles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Zane Bēķe.  Ar mīlestību, uzmanību un pacietību tiešām var darīt brīnumus. Jebkurš, kas kādreiz pabijis Ikšķiles vidusskolas žetonu vakarā un baudījis nu jau kārtējo izlaiduma klases iestudēto izrādi, jebkurš, kuram bijis tas gods baudīt izrādi “Tētis”  vai piedalīties sporta teātra konkursā, piekritīs, ka Zanes darbs ir tiešām apbrīnas cienīgs. Zane savam darbam piešķir dvēseli un dzīvesprieku. Viņa ir lielisks pedagogs, organizators un iedvesmotājs, ap kuru vienmēr lapbrāt pulcējas dažāda vecuma radošas dvēseles. “Viens no aktīvākajiem skolas gaismas nesējiem, skolas kultūrvides veidotāja. Vienkārši sirdscilvēks. Tiem, kam lemts ar Zani strādāt tandēmā - tā ir bauda. :) Skolas sirdsbalss, cilvēks, ar kuru prieks sastrādāties, cilvēks, uz kuru var paļauties, uzticēties un jebkurā brīdī iejukt radošā virpulī,” savu ilggadīgo kolēģi un skatuves cīņu biedri raksturo Ingūna Bērziņa. 

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” pasniedza arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Rimmai Pudānei. Rimmas kā klavieru skolotājas vārds izskanējis gan dažādos starpnovadu, gan valsts mēroga konkursos un skatēs. Paši audzēkņi Rimmu raksturo kā ļoti jauku, bet arī ļoti prasīgu skolotāju. Savukārt skolas vadība Rimmu raksturo kā mūziķi, pedagogu un kolēģi, kurš vienmēr sniedz savu profesionālo atbalstu, ir izcils sava amata lietpratējs un nesavtīgs sava laika ziedotājs sadarbībā ar bērniem un viņu vecākiem. “Izskatās, ka drīz uz skolotājas Rimmas audzēkņu vietām būs jārīko konkurss, jau piekto gadu jaunie pianistu vecāki īpaši izsaka vēlēšanos apgūt klavierspēli tieši pie viņas,” tā par Rimmu saka skolas direktore Valda Jermanova.

Trešā balvas “Ikšķiles novada Gada pedagogs” ieguvēja - pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Ingūna Andersone. Ja gribas siltu smaidu un uzmundrinājumu, droši var doties uz “Ilzīšu” grupu pie skolotājas Ingūnas Andersones. Radoša, atraktīva un mīļa skolotāja, kur bērni ar aizrautību un cieņu skatās uz savu skolotāju, jo zina, ka katra diena būs savādāka – ar pārsteiguma momentiem un saistīta ar praktisku darbošanos. Pedagogs ar nosvērtu, mierīgu raksturu, vienmēr smaidīga, dzīvespriecīga. Ar bezgala daudz brīnišķīgām idejām pasākumu organizēšanā. Neviens “Muižiņas” scenārijs neizpaliek bez viņas idejas, joka vai dzejas rindām, jo Ingūnai piemīt smalks dzejnieces talants. 

Svinīgās balvas pasniegšanas ceremonijā tika sumināti tie pedagogi, kuri bija tuvu, ļoti tuvu šī titula iegūšanai, tomēr palika kā pretendenti. Goda rakstu saņēma ilggadējā Ikšķiles vidusskolas skolotāja Tatjana Kaskēviča. “Godprātīgs, sirsnīgs cilvēks ar plašu dvēseli. Lieliska kolēģe,” savā pieteikumā Tatjanu raksturo Ingūna Bērziņa.

Pateicības vārdi tika veltīti arī pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotājai Allai Golubevai:Kaut vairāk būtu šādu skolotāju, kuri cenšas ieaudzināt darba un Dzimtenes mīlestību bērnos!” par skolotāju raksta Rudzīšu ģimene.

Konkursam tika pieteikta arī Ikšķiles vidusskolas skolotāja Sanda Ziemele. “Mūsu klasei šī skolotāja ir labākais, kas ar mums ir noticis,” tā skolotāju Sandu raksturo viņas klases audzēkņi.

Augstu tika novērtēts pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmsskolas izglītības skolotājas Elīnas Atvares ieguldījums izglītības jomā. “Audzinātāja Elīna Atvare ir pats labākais, ko katrs vecāks varētu gribēt savam bērnam. Viņa katru bērnu uz rokām ienes grupā, katru rītu sagaida atnācējus ar smaidu, bet katru pēcpusdienu pastāsta, kā katram bērnam pa dienu gājis, neskatoties uz to, ka grupā ir 25 bērni.”

Nominācijai “Gada pedagogs 2017” atkārtoti izvirzīta Ikšķiles vidusskolas skolotāja Anita Brūmele. Anita jau bija tutila “Gada pedagogs” laureāte 2014./2015. gadā. Bet, protams, ka labu vārdu nekad nav par daudz, jo tie silda dvēseli un iedvesmo nezaudēt savu entuziasmu arī turpmāk. Konkursam skolotāju pieteikusi Ikšķiles vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Sintija Vanaga.

Pasākuma ietvaros pašvaldība pasniedza Goda rakstus visu novada izglītības iestāžu pedagogiem: PII “Urdaviņa” skolotājām Inesei Frīdenbergai, Valdai Pavlovskai, Ilgai Antoņevičai un Ancei Dombrovskai Žogotai; Ikšķiles vidusskolas skolotājām Svetlanai Rudzinkovai, Santai Kamšai, Aijai Katkovskai, Žannai Rudakovai un Annai Indānei; Tīnūžu pamatskolas skolotājām Aigai Staltmanei-Veikšai, Sigitai Jonasei un Anitai Migleniecei; Mūzikas un mākslas skolas Lailai Balodei un Mairai Līdumai.

Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā atrodas arī modernais un nu jau arī ārpus Latvijas robežām zināmais Ogres profesionālās izglītības kompetences centrs. Pasākumā tika godināti Ogres tehnikuma pedagogi Evita Stumpe, Linda Neško, Reinis Grīnhofs un Gita Kalnaģeidāne.

Pateicības rakstus saņēma arī Ikšķiles novada privāto iestāžu čaklie darba rūķi: PPII ”Ķiparu nams” pedagoģe Inese Hermane-Ulase, Ikšķiles Brīvās skolas skolotāja Benita Zaretoka un Lady Carolina Ruiz Chavarria, PPII “Mazulītis” skolotājas Irina Ostapenko un Madara Freidenfelde.

Pasākumā klātesošos priecēja gan vadītājs Egils Melbārdis, gan Ogres tehnikuma mūzikas pedagogi Liene un Reinis Grīnhofi (daudziem mums zināmi arī kā dziedošā ģimene), gan moderno deju grupas “Buras” priekšnesums talantīgās mākslinieciskās vadītājas un horeogrāfes Edītes Ābeltiņas virsvadībā.

Paldies visiem mūsu novada pedagogiem par Jūsu godprātīgi veikto darbu, sagatavojot darba tirgū konkurētspējīgas un spēcīgas personības! Radošu garu un neizsīkstošu enerģiju ikdienas darbā arī turpmāk!

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs! (Dž.Hetijs)

Foto: Jānis Putniņš/Ilze Putene-Cīrule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Vairāk rakstu (Jaunumi)

Cikls “Gaismas pusē” iemirdzas mākslā

16-01-2018

  Adventes laikā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu ieskandināja ziemas noskaņu ciklu “Gaismas pusē”. Savukārt jauno 2018.gadu - Latvijas simtgades un mūsu skolas piekto jubilejas gadu, 8.janvārī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā cikla “Gaismas pusē” turpinājums iemirdzējās mākslā. Trīs tūrēs izstādes atklāšanu ar jestru un tautisku mūziku ieskandināja skolas pedagogu folkgrupa, veltot dziesmas jaunajam gadam, Latvijai, mūsu...

Lasīt vairāk

Noslēdzies 1. posms “Ikšķiles novada TEMPO kausa izcīņa šāhā 2018”

15-01-2018

  13.janvārī Ikšķiles tautas namā notika “Ikšķiles novada TEMPO kausa izcīņa šahā 2018” 1.posms, pulcējot 24 dalībniekus no dažādām Latvijas pilsētām (Rīga, Ogre, Mālpils, Sigulda, Ikšķile u.c.) un dažādus vecuma sportistus.

Lasīt vairāk

Ikšķiles jaunie komponisti aicina uz koncertu

13-01-2018

Kā pirmās sniegpārslas ir sagaidīti arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jauno komponistu sacerētie skaņdarbi. 12 no tiem ir audzēkņu pirmās kompozīcijas. Tās ir gan dziesmas, gan skaņdarbi klavierēm un citiem mūzikas instrumentiem.

Lasīt vairāk

Uzņemšana Tīnūžu pamatskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadam

13-01-2018

Informējam, ka saskaņā ar  Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1. klasēs”, Tīnūžu pamatskola ar 2018. gada 1. februāri aicina pieteikties uzņemšanai 1. klasei 2018./2019. mācību gadam.

Lasīt vairāk

Tīnūžos apskatāma izstāde "Gaismas pusē"

13-01-2018

13.janvārī Tīnūžu tautas namā tika atklāta Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo studijas radošo darbu izstāde no  pasākumu cikla “Gaismas pusē”, kas aizsākās jau adventes laikā ar koncertu Ikšķiles ev.luteriskajā baznīcā. Izstādē apskatāmi pieaugušo studijas radošo darbi eļļas, akvareļa un keramikas tehnikā. Izstāde apskatāma līdz 18.martam.

Lasīt vairāk

Atklāts jaunais atkritumu šķirošanas laukums

11-01-2018

  11.janvārī Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta “Kaparāmuru karjers–Ezeri” tika atklāts jaunais šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kuru izbūvēja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Clean R”. Pirms laukuma atklāšanas klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada  domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš akcentēja, ka pašvaldībai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmu  SIA “Clean R”:  “Tie pasākumi un aktivitātes, kas bijušas līdz šim, pierāda tikai to, ka...

Lasīt vairāk

Aizvadīts seminārs "Pārmaiņu vadība"

11-01-2018

11.janvārī Tīnūžu tautas namā pulcējās starpnovadu apvienības izglītības iestāžu direktori un vadītāji ikgadējā seminārā “Pārmaiņu vadība”. Tajā piedalījās pārstāvji no Pierīgas novadu pašvaldības izglītības iestādēm. Semināra ieskaņā klātesošos uzrunāja  Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna: “Šogad mēs atļāvāmies semināram piešķirt nosaukumu “Pārmaiņu vadība”, jo visus izglītības sektorā strādājošos  jau pavisam drīz sagaida lielas pārmaiņas...

Lasīt vairāk

Izbūvēts atkritumu šķirošanas laukums Ikšķiles novadā

10-01-2018

Ceturtdien, 11. janvārī plkst. 12:00 Ikšķiles novada Tīnužu pagastā “Kaparāmuru karjers–Ezeri” tiks atklāts atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Clean R” izbūvētais šķiroto atkritumu savākšanas laukums. Laukuma platība ir 1160 m2 un tā izveide ir nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Jaunais šķirošanas laukums Ikšķiles iedzīvotājiem piedāvās iespēju katram ērtā laikā sašķirotā veidā nogādāt laukumā plastmasas un stikla atkritumus, koksni un izlietoto koka...

Lasīt vairāk

FK Ikšķile gadu iesāk ar sudraba un bronzas godalgām!

10-01-2018

  FK Ikšķilei gads iesākās ar turnīru IKŠĶILES ZIEMAS KAUSS 2018, kuru rīkoja paši mājinieki. 6. janvārī uz cīņu laukumā tika aicināti 2010. g.dzimušie. Šoreiz viesos pieteicās komandas no Jūrmalas, Ķekavas un Ogres ( 2 komandas). Mūsu klubu spēlētāji arī pārstāvēja divas komandas. Turnīra formāts noteica, ka katrai komandai jāizspēlē spēle ar katru, formātā 1x12. FK Ikšķile – 1 jeb BALTIE...

Lasīt vairāk

Par bērnu uzņemšanu 1.klasē 2018./2019.m.g.

10-01-2018

Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam noteikta no 01.02.2018. līdz 31.05.2018.

Lasīt vairāk

Veselības diena

09-01-2018

23.janvārī plkst. 10.00 Veselības un sociālo lietu pārvaldē notiks Veselības diena. .

Lasīt vairāk

Cikls “Gaismas pusē” turpina savu ceļu

09-01-2018

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pasākumu cikls “Gaismas pusē” aizsācis savu ceļu adventes laikā ar koncertu Ikšķiles Ev.Luteriskajā baznīcā. Jauno gadu cikls “Gaismas pusē “ turpina savu ceļu mākslā ar audzēkņu un pieaugušo studiju radošo darbu izstādēm. 13.janvārī plkst.17.00 Tīnūžu Tautas namā mākslas cienītāji un Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas atbalstītāji tiek aicināti uz mākslas studiju – eļļa, akvarelis, keramika, radošo...

Lasīt vairāk

Par labdarības spēlē saziedotajiem līdzekļiem iegādātais sporta inventārs nonāk Ikšķiles novada Sociālajā dienestā (video)

08-01-2018

  27.decembrī "Kurbads" ledus hallē Latvijas kausa hokejā pusfināla spēle starp hokeja klubu "Kurbads" un "Liepāja/Optibet" reizē bija arī labdarības mačs Ikšķiles maznodrošināto ģimeņu un senioru vajadzībām. Labdarības akcijā no biļešu tirdzniecības un dažādiem konkursiem tika savākti 650 EUR dažāda sportisko aktivitāšu inventāra iegādei. Šodien inventārs nogādāts Ikšķiles novada Sociālajā dienestā. Paldies par devumu sacīja gan pašvaldības izpilddirektors Mariss Martinsons, gan...

Lasīt vairāk

Aicina uz nodarbībām Veselības un sociālo lietu pārvaldē

08-01-2018

Veselības un sociālo lietu pārvaldē Daugavas prospektā 34, Ikšķilē 2018.gada 10.janvārī pl.15:00-16:00 (trešdienās 1.st zālē) Ikšķiles novada ģimenēm ar bērniem Rāpotāju rotaļu grupa (7-12mēnešiem), izmantojot E. Pikleres pedagoģijas principu elementus. Nodarbības vadīs fizioterapeite Ieva Bļodone  Jau piedzimstot bērns ir personība. Dosim iespēju Jūsu mazulim patstāvīgi rotaļāties atbilstoši vecuma posmam piemērotā vidē, ņemot vērā viņa attīstību, ritmu un pašiniciatīvu. Brīvā spēlēšanās metode palīdz bērniem veiksmīgāk saprast tādas...

Lasīt vairāk

Seno sēklu lolotāji tiek aicināti uz ikgadējo tikšanos Ikšķiles Brīvajā skolā!

04-01-2018

Jau trešo gadu pašā janvāra sākumā Sandra Stabinge un Latvijas Permakultūras biedrība aicina uz augu sēklu un audzēšanas pieredzes apmaiņu. Šogad sēklu lolotāji un visi, kurus interesē seno šķirņu saglabāšana, tiek aicināti uz tikšanos jau sestdien, 6.janvārī, plkst.11.00-16.00. Pasākuma apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties, rakstot uz sandra.stabinge@ekovirtuve.lv Pasākuma programmā paredzēta apmaiņa ne tikai ar sēklām, bet arī pieredzi, tādēļ pasākuma dalībniekiem būs iespējams...

Lasīt vairāk

Cikls “Gaismas pusē” iemirdzas mākslā

03-01-2018

Adventes laikā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu ieskandināja ziemas noskaņu ciklu “Gaismas pusē”. Savukārt jauno 2018.gadu - Latvijas simtgades un mūsu skolas piekto jubilejas gadu, ar divām mākslas izstādēm, 8.janvārī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā un 13.janvārī Tīnūžu Tautas namā, cikla “Gaismas pusē” turpinājums iemirdzēsies mākslā. 8.janvārī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā audzēkņu radošo darbu izstādes...

Lasīt vairāk

Uzsākot obligātu E-veselības lietošanu, novēroti īslaicīgi sistēmas darbības traucējumi

03-01-2018

Uzsākot obligātu E-veselības sistēmas lietošanu, atsevišķas ārstniecības iestādes un aptiekas ir novērojušas E-veselības sistēmas darbības traucējumus. Šie traucējumi ir saistīti ar strauji pieaugušo sistēmas lietotāju skaitu – salīdzinot ar decembra sākumu, šobrīd tas ir četrkāršojies. Pielāgojot sistēmas darbību jaunajam lietotāju skaitam, atsevišķu lietotāju darbs sistēmā var būt īslaicīgi traucēts. Būtiski pieaudzis arī izrakstīto e-recepšu un e-darbnespējas lapu skaits. Līdz šim dienā...

Lasīt vairāk

Jaunais gads Ikšķilē sākas ar kopīgu skrējienu (video)

02-01-2018

Jaunais gads Ikšķilē sācies ar kopīgu skrējienu "Jauns gads, jauna apņemšanās", kurā vienojās ap pussimts ikšķiliešu un novada iedzīvotāju. Iesildījušies Ikšķiles tautas namā, aktīvie novadnieki devās skrējienā pa pilsētas ielām, bet pēc tam baudīja karstu tēju un pīrādziņus.

Lasīt vairāk

Noslēdzies sporta projektu konkurss

02-01-2018

Konkursa rezultātā finansiāli tiek atbalstīti divu projektu īstenošana, veicinot sportisko aktivitāšu un sacensību organizēšanu Ikšķiles novadā.

Lasīt vairāk

Sagaidīts Latvijas simtgades gads!

01-01-2018

31.decembrī pie Ikšķiles tautas nama notika krāšņs Jaunā gada un Latvijas simtgades sagaidīšanas pasākums. Vecgada vakarā, neilgi pirms pusnakts, jauktā kora “Ikšķile” radošā grupa rādīja muzikāli teatrālu uzvedumu “Sniegbaltītes skola”, kā arī klātesošos gadu mijā sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Savukārt tieši pusnaktī notika svētku salūts, bet pēc tā- nakts ballīte brīvdabā ar DJ Plastic. Laimīgu 2018.gadu!   ...

Lasīt vairāk

Notikusi tikšanās ar rakstnieci Birutu Eglīti

29-12-2017

27.decembrī Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka organizēja tikšanos ar rakstnieci, žurnālisti, grāmatu svētku iedibinātāju un novadnieci Birutu Eglīti. Pasākumā piedalījās Lasītāju senioru klubiņa biedri un pārējie interesenti.

Lasīt vairāk

Izmaiņas autobusu kustībā

29-12-2017

No 2018. gada 1. janvāra maršruta Nr.7010 Rīga–Jēkabpils autobusam, kas piektdienās no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst.18.10, tiks mainīta braukšanas shēma Rīgā. Šī reisa autobuss apstāsies arī pieturā Tīnūži, bet neapstāsies pieturā TC Dole un Koknese. Tomēr pasažieru apmaiņu abās šajās pieturvietās veiks maršruta Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas arī izbrauc plkst.18.10. Turpmāk maršruta Nr.7010 Rīga–Jēkabpils autobuss, kas...

Lasīt vairāk

Aizvadīta labdarības spēle Ikšķiles maznodrošināto ģimeņu atbalstam

29-12-2017

  Trešdien, 27. decembrī "Kurbads" ledus hallē Latvijas kausa hokejā pusfināla spēle starp hokeja klubu "Kurbads" un "Liepāja/Optibet" reizē bija arī labdarības mačs Ikšķiles maznodrošināto ģimeņu un senioru vajadzībām. Labdarības akcijā no biļešu tirdzniecības un dažādiem konkursiem tika savākti 650 EUR dažāda sportisko aktivitāšu inventāra iegādei. Labdarības akcijas organizētāji hokeja klubs "Kurbads" un Ikšķiles sociālais dienests saka lielu paldies kuplā skaitā sanākušajiem...

Lasīt vairāk

Bāriņtiesai 28. decembrī saīsināts pieņemšanas laiks

28-12-2017

Bāriņtiesa iedzīvotājiem 28. decembrī būs atvērta līdz pulksten 12.00, sakarā ar gadu mijai veltītu audžuģimeņu un aizbildņu saietu.

Lasīt vairāk

Informācija par kases pakalpojumiem

28-12-2017

Informējam, ka laika posmā no 2017.gada 27.decembra līdz 29.decembrim Ikšķiles novada pašvaldības kasē (Peldu ielā 22, Ikšķilē) un Klientu apkalpošanas centrā (Daugavas prospektā 34, Ikšķilē) norēķini ar maksājumu kartēm nebūs pieejami. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Ikšķiles novada pašvaldība

Lasīt vairāk

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas vēsturē pirmie mākslas nobeiguma klases eksāmeni

28-12-2017

  Ar lielu krāsu triepiena joni, ar daudzajām izstādēm, starpskatēm, skatēm, skolas, republikas un starptautiska mēroga konkursiem, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas programmas Vizuāli plastiskā māksla 11 audzēkņiem pirmo reizi mūsu skolas vēsturē ir pienācis skolas nobeiguma eksāmenu laiks. Ir aizritējis spraigs un darbīgs decembra mēnesis, gatavojoties un kārtojot eksāmenus. Visi mākslas programmas audzēkņi eksāmenus ir nokārtojuši sekmīgi, taču priekšā ir...

Lasīt vairāk

Akordeona mūzikas vakars “Tādi esam”

28-12-2017

  Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā adventes mēnesis aizrit mūzikas skaņās. Līdz ar pirmo adventes nedēļu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas akordeonisti, viņu skolotājas Natālija Čuriļina un Anita Rieksta aicināja vecākus un citus akordeona mūzikas mīļotājus uz akordeona mūzikas vakaru ”Tādi esam” 8.decembra pievakarē.

Lasīt vairāk

Jauno mūziķu un pedagogu Adventes noskaņu dāvanas

28-12-2017

    Līdz ar pirmo sniega pārslu un pirmo iedegto adventes sveci vainagā, šķiet, ka gaisā virmo kāds maģisks un mīlestības pieliets virpulis, kas mūs visus ved uz bērnības un pasaku zemes noskaņām - piparkūku smarža, egles zaļums un sveces liesmas burvība. Un visam pāri skan mūzika, mirdz krāsas, un katra sirdī iedegas prieka liesma gluži kā bērnībā.

Lasīt vairāk

Veiksmīga gada izskaņa Ikšķiles tenisa skolā

27-12-2017

  Laika periodā no 4.-15. decembrim Ikšķiles vidusskolas un Tīnūžu pamatskolas sporta zālēs norisinājās IBJTS ziemas sacensības.Šoreiz te sacentās 40 bērni dažādās vecuma grupās. Tā piemēram, desmit dalībnieki 4-5 g.v.bĕrnu grupā,kas treniņus ir uzsākuši šoruden,sacentās pēc daudzcīņas principa. Mazie tenisisti rādīja savas prasmes skriešanā, lekšanā, bumbiņas ripināšanā ar raketi, kā arī sitienos pāri tīklam. 6-8 g.v.bērnu grupā sacentās 14 bērni, un te sacensības...

Lasīt vairāk

STADIONA DARBA LAIKS (Skolas iela 2, Ikšķile)

27-12-2017

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka, sākot ar 2018. gada 2. janvāri līdz 2018. gada martam (atkarībā no laika apstākļiem), stadiona darba laiks būs:Darba dienās no plkst. 07:30 līdz 22:00;Brīvdienās no plkst. 10:00-20:00.

Lasīt vairāk

HK Kurbads labdarības spēlē ziedos Ikšķiles maznodrošinātajām ģimenēm (video)

26-12-2017

  Ledus hallē "Kurbads" 27. decembrī plkst. 19.15 Latvijas kausa hokejā pusfināla spēlē starp HK "Kurbads" un "Liepāja/Optibet" komandām norisināsies labdarības akcija ar mērķi dāvāt ziemas priekus Ikšķiles maznodrošinātajām ģimenēm un senioriem.

Lasīt vairāk

Tīnūžos krāšņi svin ziemas saulgriežus (video)

22-12-2017

  Ceturtdienas, 21.decembra vakarā Tīnūžu tautas namā un tā pagalmā notikusi vērienīga un krāšņa ziemas saulgriežu svinēšana ar etno kompāniju Ziedi.

Lasīt vairāk

Notiks tikšanās ar ārstu pediatru - homeopātu Edgaru Medni

21-12-2017

Veselības un sociālo lietu pārvaldē (Daugavas prospekts 34, Ikšķilē) 2018.gada 24.janvārī pl.18.00 (ilgums 1.5h) Ikšķiles novada ģimenēm ar bērniemnotiks tikšanās ar ārstu pediatru - homeopātu Edgaru Medni.

Lasīt vairāk

Eņģeļu izstāde skolas muzejā

20-12-2017

   Pavisam tuvu jau Ziemassvētki, un katrs no mums-bērns, juneklis vai sirmgalvis- esam tāda kā brīnuma gaidās.Un šo Ziemassvētku brīnuma izjūtu paspilgtina arī eņģeļa tēls,kuru redzam Ziemassvētku eglītēs, skatlogos, vitrāžās, baznīcās, lielveikalos,skolās un cilvēku mitekļos.. Tā tas ir kopš neatminamiem laikiem. Cilvēki bez eņģeļiem nevar dzīvot tāpat kā eņģeļi bez cilvēkiem. Ikšķiles vidusskolas muzejā gandrīz visu decembra mēnesi notika gatavošanās Eņģeļu izstādei...

Lasīt vairāk

Dievkalpojumu kārtība Karmela klostera baznīcā Ikšķilē

18-12-2017

24.decembrī - svētdien Kristus dzimšanas svētku vigīlija - plkst. 12.00 un plkst 21.00; 25.decembrī - plkst. 12.00; 26.decembrī - plkst. 12.00; 31.decembrī - svētdien plkst. 12.00 Vecgada vakarā Dievmātes svētku vigīlija - plkst. 20.00; 1.janvārī - 12.00; Katru svētdienu - plkst. 12.00; Darbdienās - plkst. 7.00; Visi mīļi aicināti!

Lasīt vairāk

Godina Ikšķiles novada brīvprātīgos jauniešus (video)

16-12-2017

  Piektdienas vakarā Ikšķiles tautas namā jau trešo gadu pēc kārtas noticis novada brīvprātīgo godināšanas pasākums.

Lasīt vairāk

Ikšķiles pilsētai- 25

15-12-2017

17. decembrī aprit 25 gadi kopš tika izdots Latvijas Republikas Augstākās Padomes dekrēts par pilsētas statusa piešķiršanu Ikšķilei. Par godu šai gadskārtai Ikšķiles novada pašvaldībā notika svinīga pieņemšana, uz kuru bija aicināti domes deputāti, apbalvojuma “Goda novadnieks” laureāti, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāji. Pasākumā klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš uzsvēra, ka pilsētas vēsturi mēs esam veidojuši...

Lasīt vairāk

Visa 2018.gada garumā norisināsies IKŠĶILES NOVADA TEMPO KAUSA IZCĪŅA ŠAHĀ

14-12-2017

Visa 2018.gada garumā norisināsies IKŠĶILES NOVADA TEMPO KAUSA IZCĪŅA ŠAHĀ. Pirmie mači 13.janvārī un 3.februārī pulksten 11:00 Ikšķiles tautas namā. Organizatori: Ikšķiles novada pašvaldība sadrbībā ar Latvijas šaha federāciju. Informācija: Aivars Laizāns, e-pasts: aivars7805@inbox.lv, mob.t. 26498488. Agita Kābele, e-pasts: agita.kabele@ikskile.lv.

Lasīt vairāk

Janvārī domnīca sievietēm uzņēmējām "Līderes kods"

14-12-2017

2018.gada 25.janvārī Ikšķilē, Veselības un sociālo lietu pārvaldē, plkst.16.00 notiks biedrības LĪDERE un Ikšķiles novada domes rīkota domnīca sievietēm uzņēmējām "Līderes kods".

Lasīt vairāk

Sapulce "Par Ikšķiles novada sporta attīstību”

14-12-2017

19. decembrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības 3.stāva domes sēžu zālē (Peldu iela 22, Ikšķile) tiek organizēta sapulce par sporta attīstību novadā. Laipni aicināti piedalīties! Lūgums paziņot par Jūsu ierašanos, kā arī aicinām jau iepriekš, iesūtīt Jūsu interesējošos jautājumus. Informācija saziņai:Sporta pasākumu organizatoreAgita Kābeleagita.kabele@ikskile.lv

Lasīt vairāk

Bezmaksas apmeklējums bērnu izklaides centrā „Džungļu parks”

11-12-2017

Tuvojoties brīnumu apvītajiem un sirds siltuma pilnajiem Ziemassvētkie, bērnu izklaides centrs „Džungļu parks” 20. decembrī no pulksten 11.00-19.00 piedāvā bez maksas izrotaļāties un atpūsties maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Lai bez maksas apmeklētu „Džungļu parku”, jāuzrāda maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusa izziņa un jāapmeklē centrs pilngadīgas personas pavadībā, kas parakstās par drošības noteikumu ievērošanu un bērnu...

Lasīt vairāk

Teātra sporta turnīrs Iecavas vidusskolā

11-12-2017

  Kā ik gadu, Adventa laikā Iecavas vidusskolā tiek organizēts sadraudzības turnīrs, kurā neiztrūkstošas ir Ikšķiles vidusskolas komandas. Šogad jāuzteic jaunā maiņa – 5.a klases komanda, kuras dalībnieces, vēl būdamas ceturtklasnieces, sāka izmēģināt darboties improvizācijā, turklāt rezultāts izrādījās veiksmīgs. Šobrīd meitenes ir gatavas piedalīties arī nopietnākos turnīros. 

Lasīt vairāk

Zentu Mauriņu (1897 - 1978), rakstnieci, zinātnieci atceroties

11-12-2017

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas abonementā var iepazīties ar grāmatu izstādi veltītu Zentas Mauriņas atcerei.

Lasīt vairāk