Vārda dienu svin: Otīlija, Iveta

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

LIAA uzsāk projektu pieņemšanu Ogres biznesa inkubatorā

 

Līdz š.g. 5.jūlijam turpinās projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ogres biznesa inkubatorā. Dalībai inkubatorā ir iespējams pieteikties reizi ceturksnī – attiecīgi interesentu pieteikumus inkubators 1.kārtā pieņem līdz 2017. gada 5.jūlijam un plānotais konsultatīvās komisijas sēdes datums par uzņemšanu inkubatorā ir š.g. 19. jūlijs. Dalībai pirmsinkubācijā ir iespējams pieteikties visu laiku.

AICINĀM PIETEIKTIES TIRDZNIECĪBAI VAKARA PASĀKUMĀ LĪGO BALLĒ

Aicinām pieteikties tirdzniecībai vakara pasākumā Līgo ballē 2017.gada 23.jūnijā no 22:00 – 24.jūnija 04:00, Ikšķiles pludmalē.

Dalībai pasākumā tiks apstiprināti 3(trīs) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu pieteikumi, 2(divi) konditorejas, bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības pieteikumi, 2 (divi) amatniecības, lietišķās mākslas izstrādājumu pieteikumi.

Priekšroka tiks dota tiem pretendentiem, kuru piedāvājums un vizuālais noformējums būs atbilstošs Līgo/Jāņu tematikai.

Pieteikuma anketu (skat.pielikumā) sūtīt uz signe.lielupe@ikskile.lv līdz 13. jūnijam!

Noteikumi dalībai tirdzniecībā pašvaldības organizētājos brīvdabas pasākumos. (skat.pielikumā)

Uzņēmēji diskutē ar deputātu kandidātiem

  

25.maijā restorānā “Brandīns” notika pirmsvēlēšanu diskusija deputātu kandidātiem kopā ar uzņēmējiem, ko organizēja biedrība “Ikšķiles novada uzņēmēju biedrība” (INUB), aicinot kopā novada uzņēmējus un visu Ikšķiles novada partiju kandidātu pārstāvjus.

Līdz 31.maijam darba devēji vēl var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

Līdz 31.maijam (ieskaitot) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Cēsīs, Dobelē, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Madonā, Ogrē, Talsos un Ventspilī darba devēji var pieteikties subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros, savukārt subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros darba devēji līdz 31.maijam var pieteikties visās NVA filiālēs. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, saņemot ESF finansiālu atbalstu un subsidētajās darba vietās nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus.

ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" ietvaros tiek nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, to vidū arī bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem un bezdarbnieki ar apgādājamiem, bezdarbnieki ar invaliditāti, kā arī bezdarbnieki ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Savukārt ES fondu projekta "Jauniešu garantijas" ietvaros subsidētās darba vietas tiek veidotas jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri bez darba ir vismaz 6 mēnešus vai jauniešus, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju vai beiguši pilna laika izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā pirms diviem gadiem un vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu, jauniešiem ar invaliditāti, kā arī jauniešiem, kuri ieguvuši bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA filiālēs var komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

Izveidojot subsidēto darba vietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darba vieta izveidota bezdarbniekiem ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Detalizētāka informācija par pasākumiem, to nosacījumiem un dotāciju apmēriem, kā arī par filiālēm, kurās var pieteikt subsidēto darba vietu izveidi bezdarbniekiem, izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā "Darba devējiem" → „Pasākums noteiktām personu grupām”.

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei?
1. solis:
Jāizdrukā pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Darba devējiem"→ „Pasākums noteiktām personu grupām”
2. solis:
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
3.solis:
Līdz 2017.gada 31.maijam aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot subsidēto darba vietu, vai jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja pieteikums ir apstiprināts ar drošu elektronisko parakstu.

Ikšķiles novada pašvaldība aicina uzņēmējus uz tikšanos ar Ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu

Ikšķiles novada pašvaldība jūnijā uzsāks Ikšķiles novada attīstības programmas sagatavošanu turpmākajiem septiņiem gadiem.

Vairāk rakstu...

Jaunākās foto galerijas