Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par lokālplānojuma “Kraujas iela 6” publisko apspriešanu

    Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 20.decembra lēmumu Nr.18 (prot.Nr.10) “Par lokālplānojuma “Kraujas iela 6” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

   Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 12.februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.janvārī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

  Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.