Vārda dienu svin: Eiženija, Ženija

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Tīnūžu bibliotēka - kontakti

 

Tnu biblene

"Kraujas", Tīnūži, Ikšķiles novads  

Vadītāja : Zenta Počkaja

Kontakttālrunis:650 68989

e-pasts: tinuzu.biblioteka@ikskile.lv

 

Bibliotēka ir izvietota nesenā Tīnūžu pagasta, senākās Tīnūžu muižas centrā. Bibliotēka dibināta 20.gs. 30.gados, kalpojusi Latvijas valsts kara invalīdu kolonijas iemītnieku vajadzībām. Grāmatu fonds tika iznīcināts kara laikā 1944.gadā, no jauna atsākts komplektēt 1945.gadā padomju varas apstākļos.

Darba laiks:

Pirmdiena no plkst. 11:00  - 19:00 
Otrdiena no pkst. 11:00  - 18:00 
Trešdiena no plkst. 11:00  - 18:00 
Piektdiena no plkst. 11:00  - 17:00 
Ceturtdiena - organizatoriskā darba diena 
Sestdien, Svētdien - slēgts

P2200089

Tīnūžu bibliotēka atrodas Tīnūžu muižas ēkā kopš 1962.gada.Tās pirmsākumi meklējami jau 1935.gadā, kad tā dibināta kā Latvijas kara invalīdu kolonijas bibliotēka Tīnūžu muižas vēsturiskajā centrā tai pašā vietā, kur atrodas tagadējā bibliotēka (plašāk par bibliotēkas vēsturi var izlasīt „Ikšķiles almanahs” 1.laidienā V. Eihenbauma rakstā no 167. līdz 170.lpp.)

Bibliotēka izvietota ēkas kreisajā pusē divās 76 m2 telpās, no kurām viena ir grāmatu krātuve, bet otrā atrodas abonements un lasītava. Bibliotēkāinternets ir par brīvu, lietotāju vajadzībām pieejami 5 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, ko nodrošina VA „Kultūras informācijas sistēmas” programma „Trešais tēva dēls”.

Bibliotēka piedāvā 49 nosaukumu žurnālus, no kuriem 4 domāti pašiem mazākajiem lasītājiem, un 2 laikrakstus, kurus var lasīt gan lasītavā, gan saņemt lasīšanai uz mājām (tikai ne pašus jaunākos). Abonementā ir pieejami 7923 iespieddarbi, kuru krājums tiek regulāri papildināts ar jaunām, aktuālām un pieprasītām grāmatām, pateicoties Ikšķiles novada pašvaldības dāsnajam finansējumam (2012.gadā krājuma papildināšanai tika izlietots Ls 2077, periodikas pasūtīšanai Ls 824).

P2200091

2012. gadā bibliotēku apmeklēja 283 lasītāji, no kuriem 144 bija bērni un jaunieši, 32 pensionāri. Pārsvarā bibliotēku apmeklē Tīnūžu pamatskolas skolēni, kuri izmanto gan internetu, lai sagatavotu dažādus projektu darbus, gan lasa obligāto literatūru Jāatzīmē, ka ir jaunieši, kam, tāpat kā pieaugušajiem, grāmatu lasīšana ir ļoti būtiska kultūras dzīves sastāvdaļa. Lai bērnus un jauniešus piesaistītu lasīšanai, katru gadu tiek izsludināta Bērnu žūrija, kuras laikā jāizlasa noteikts skaits grāmatu, par kurām jāsniedz vērtējums, un kā balva katru gadu tiek rīkota ekskursija (2012.gadā bija brauciens uz ”Rīgas piena kombinātu” un Latvijas Televīziju). Bez tam bibliotēkā tiek rīkoti arī citi ar lasīšanas veicināšanu saistīti pasākumi sadarbībā ar Tīnūžu tautas namu un Tīnūžu pamatskolu gan Ģimeņu klubiņa ( 2012.g.februārī „Dziedinošās terapijas” u.c.), gan jauniešu klubiņa „Āķīši” (kluba biedri sagatavoja uzdevumus un vadīja mazākajiem bērniem pasākumus), gan pasākumu cikla „Radošās darbnīcas” ietvaros (2012.g. nogalē pasākumi „Ziemassvētkus gaidot”). Regulāri tiek rīkotas gan tematiskas, gan rakstniekiem jubilāriem veltītas izstādes un, protams, jaunāko grāmatu izstādes. Neatņemama bibliotēkas darba sastāvdaļa ir dažādu konsultāciju par datora lietošanu, informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumiem un citiem jautājumiem. Tiek sniegti dažādi pakalpojumi, galvenokārt, kopēšana un printēšana, kas ļoti palīdz tiem pagasta iedzīvotājiem, kas studē un kam vajag izprintēt piem. sagatavoto kursa darbu. Aptaujājot apmeklētājus par bibliotēkas darbu, ņemam vērā izteikto viedokli un nedaudz pārkārtojam telpu iekārtojumu, lai radīt patīkamu vidi lasītājiem.

Tāpēc aicinu visus Ikšķiles novada iedzīvotājus aktīvi izmantot Tīnūžu bibliotēkas sniegtās iespējas.

Tīnūžu bibliotēkas vadītāja Zenta Počkaja

 P2200090