Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.31 (prot. Nr.4) „Par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamo īpašumu Mauriņu iela 6, kadastra Nr.74940150675, “Mauriņu iela”, kadastra Nr. 74940150674, “Sapņu krasti”, kadastra Nr.74940150349, atrašanās vieta – Ikšķile, Ikšķiles nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150667, 74940150666, 74940150668, 74940150669 teritorija 1,7897 ha platībā (sk. Novietojuma shēmu).

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas apstiprinātā detālplānojuma “Sapņu krasti” teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos, grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā, neplānojot dīķa un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūvi, kā arī pārplānojot detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienības sadalījumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Sandra Stirna.

 
 
 

Veselības un sociālo lietu pārvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas