Vārda dienu svin: Lolita, Vitolds

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

1 1

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Tālrunis: 65068932
e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8.30 – 13.00 14.00 – 19.00
Otrdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 15.00

Svarīgi atcerēties!

Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

E-pakalpojuma saņemšana notiek autentificējoties ar vienu no elektroniskajiem autentifikācijas līdzekļiem: elektronisko parakstu, eID karti vai internetbankas autentifikāciju (līdzi jāņem internetbankas lietošanas rīki - kodu karte, kodu kalkulators).

***

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Iesniegumu pieņemšana par:

  • Algas nodokļa grāmatiņu
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

***

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Apbedīšanas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Ģimenes valsts pabalsts
Invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti
Maternitātes pabalsts
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Paternitātes pabalsts
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Slimības pabalsts
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību
Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas / pabalsta / atlīdzības
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas / pārrēķināšanas
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas / pabalsta / atlīdzības izmaksa

***

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP119/Apraksts

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1201/ProcesaApraksts

***

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2133/ProcesaApraksts

 
 
 

Veselības un sociālo lietu pārvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas