Vārda dienu svin: Lida, Lidija

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Iepirkumu kopsavilkums

 Ikšķiles novada pašvaldības 2016.gada iepirkumi 

Iepirkuma

identifikācijas

numurs

 Iepirkuma nosaukums

Lēmums

Līgumcena EUR
2016.gads
Nr. INP 2016/1 Atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā 19.09.2016.                            1 310 452.50
Nr. INP 2016/2 Ikšķiles novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana  04.04.2016. 51 600,00
Nr. INP 2016/3 Jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes tuvāko ielu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Izbeigts bez rezultāta.  
Nr. INP 2016/4 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām  16.02.2016. 14 000,00
Nr. INP 2016/5 Konditorejas pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām  15.02.2016. 12 000,00
Nr. INP 2016/6 Jaunbūvējamās pirmsskolas izglītības iestādes tuvāko ielu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  23.03.2016.  14 795,62
Nr. INP 2016/8 Mūzikas instrumentu un inventāra piegāde Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolai  08.04.2016  14 293,00
Nr. INP 2016/9 Pirmsskolas izglītības iestādes "Urdaviņa" apkures sistēmas pārbūves 2.kārta un 3.kārta  18.04.2016.  29 609,09
Nr. INP 2016/10 Papildus projektēšanas darbi objektam "Ikšķiles pilsētas centrālais laukums un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā  07.03.2016.  15 800,00
Nr. INP 2016/11 Reprezentācijas materiālu piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai  08.04.2016.  9 926,71
Nr. INP 2016/12 Brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūve Ikšķilē Pārtraukts (iemesls: iepirkums pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedza pasūtītāja plānotos budžeta līdzekļus).  
Nr. INP 2016/13 Brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūve Ikšķilē, 1.kārta 20.05.2016.  189 619,23
Nr. INP 2016/14 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūvei Ikšķilē  13.04.2016.  1 480,00
Nr. INP 2016/15 Jaunas ielas, servitūta ceļa un ugunsdzēsības dīķa būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  27.04.2016.  13 520,02
Nr. INP 2016/16 Ikšķiles novada kultūras pasākumu tehniskais nodrošinājums  20.04.2016.  14 380,00
Nr. INP 2016/17 Pasažieru furgona piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai Izbeigts (iemesls: vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām)  
Nr. INP 2016/18 Skaņas aparatūras piegāde un uzstādīšana Tīnūžu tautas namam Pārtraukts (iemesls: iepirkums pārtraukts, jo tehniskajā specifikācijā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus)  
Nr. INP 2016/19 Rīgas ielas, Ikšķilē asfalta seguma remonts 31.05.2016.  56 925,92
Nr. INP 2016/21 Skaņas aparatūras piegāde un uzstādīšana Tīnūžu tautas namam 19.05.2016.  11 879,73
Nr. INP 2016/22 Tūrisma informācijas stendu piegāde un uzstādīšana Ikšķiles novada teritorijā 20.06.2016. 3217,14
Nr. INP 2016/23 Pasažieru furgona piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai 02.06.2016. 20 653,00
Nr. INP 2016/24 Administratīvās ēkas zāles un vestibila atjaunošana  08.08.2016. 257 148,53 
Nr. INP 2016/25 Brīvdabas estrādes skatītāju daļas pārbūves Ikšķilē, 1.kārtas autoruzraudzība 06.06.2016. 5 000,00
Nr. INP 2016/26 Ekspertīzes veikšana būvprojektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 162 bērniem ar baseinu”  28.06.2016.  8050,00
Nr. INP 2016/27 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (1.daļa) 21.07.2016. 13 852,80
Nr. INP 2016/27 Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa) 22.07.2016. 2 665,00
Nr. INP 2016/28 Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā Pārtraukts (iemesls:iepirkums pārtraukts, jo tehniskajā specifikācijā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus)  
Nr. INP 2016/29 Triecienabsorbējošā gumijas seguma piegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa", Ikšķilē 21.07.2016. 10 115,80
Nr. INP 2016/30 Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (1.daļa) 29.07.2016. 12 249,36
Nr. INP 2016/30 Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (2.daļa) 29.07.2016. 12 323,79
Nr. INP 2016/30 Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (3.daļa) 29.07.2016. 13 376,23
Nr. INP 2016/30 Ielu apgaismojuma izbūve Ikšķiles novadā (4.daļa) 29.07.2016. 9 626,55
Nr. INP 2016/31 Garderobes skapīšu komplektu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”, Ikšķilē Izbeigts (iemeslts: jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām)  
Nr. INP 2016/32 Garderobes skapīšu komplektu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”, Ikšķilē 19.08.2016. 10 214,40
Nr. INP 2016/33 Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (1.daļa) 24.08.2016. 2 265,96
Nr. INP 2016/33 Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (2.daļa) 24.08.2016. 1 132,64
Nr. INP 2016/33 Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (3.daļa) 24.08.2016. izbeigta bez rezultāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta pirmo daļu  
Nr. INP 2016/33 Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (4.daļa) 24.08.2016. 396,50
Nr. INP 2016/33 Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (5.daļa) 24.08.2016. 420,82
Nr. INP 2016/34 Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (1.daļa) 07.11.2016. 4 784,83
Nr. INP 2016/34 Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (2.daļa) 07.11.2016. 8 286,42
Nr. INP 2016/34 Automātiskās vadības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana (3.daļa) 07.11.2016. 2 345,32
Nr. INP 2016/35 Brīvdabas skatuves un teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 28.09.2016. 7619,44
Nr. INP 2016/36 Florbola nūju un rotaļu kluču komplekta piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (1.daļa) 12.09.2016. izbeigta bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.  
Nr. INP 2016/36 Florbola nūju un rotaļu kluču komplekta piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm (2.daļa) 13.09.2016. 1370,00
Nr. INP 2016/37 Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (1.daļa) 10.10.2016. 13 340,00
Nr. INP 2016/37 Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa) 10.10.2016. 13 330,00
Nr. INP 2016/37 Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcība un topogrāfiskā uzmērīšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (3.daļa) 10.10.2016. 13 330,00
Nr. INP 2016/38 Videonovērošanas sistēmu ierīkošana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (1.daļa, 3.daļa, 4.daļa) 06.12.2016. 6164,25
Nr. INP 2016/38 Videonovērošanas sistēmu ierīkošana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām (2.daļa) 09.12.2016. 2401,48
Nr. INP 2016/39 Ikšķiles novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" maketēšana, iespiešana un piegāde  30.11.2016. 11 982,72
Nr. INP 2016/40 Florbola nūju komplektu piegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādei 28.09.2016. 259,50
Nr. INP 2016/41 Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Ikšķiles novadam 17.10.2016. izbeigt, jo pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām  
Nr. INP 2016/42 Klavieru piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai 01.11.2016. pārtraukts, jo tehniskajā specifikācijā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus  
Nr. INP 2016/43 Grants ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 08.11.2016. pārtraukts, jo pasūtītājs grants ceļa pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plāno veikt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros un, lai izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu un noteiktu iepirkuma uzvarētāju, nepieciešama divu derīgu piedāvājumu salīdzināšana  
Nr. INP 2016/44 Papildus ekspertīzes darbu veikšana Ikšķiles vidusskolas pārbūves būvprojektam 20.10.2016. 1975,00
Nr. INP 2016/45 Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Ikšķiles novadam 16.01.2017. pārtraukt, jo pasūtītājs brīvdabas kino aprīkojumu plānoja iegādāties “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015 – 2020” otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un lai izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu un noteiktu iepirkuma uzvarētāju, nepieciešama divu derīgu piedāvājumu salīdzināšana  
Nr. INP 2016/46 Gājēju tilta izbūve pār Mazo Juglu Tīnūžos, Ikšķiles novadā 16.01.2017.  18 857,30
Nr. INP 2016/47 Grants ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  03.01.2017. 13 066,69 
Nr. INP 2016/48 Ekspertīzes veikšana būvprojektam “Daudzfunkcionālā sporta kompleksa 1.kārta” 19.12.2016. izbeigts bez rezultāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmās daļas nosacījumiem  
Nr. INP 2016/49 Ikšķiles vidusskolas pārbūves papildus autoruzraudzības darbu veikšana 21.12.2016. 9 490,47
Nr. INP 2016/50 Pirmsskolas izglītības iestādes ar baseinu būvniecība 24.02.2017. 4 133 836,12 (ar finanšu rezervi)
 
 
 

Video galerijas

Domes sēde 23.01.2013

Jaunākās foto galerijas