Vārda dienu svin: Līksma, Bārbala

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Kontaktinformācija

Ikšķiles novada pašvaldība

Peldu iela 22, Ikšķile,
Ikšķiles novads
LV- 5052
Tālr.: 65030202
Fakss: 65055457
E-pasts: dome@ikskile.lv
Informācija: www.ikskile.lv  

Rekvizīti:
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads LV- 5052
Reģ. Nr.90000013714
A/S "SEB Banka" UNLALV2X
Konta numurs: LV16UNLA003330013000 5
A/S "SWEDBANKA" HABALV22
Konta numurs: LV16HABA0551029382193 (Tikai nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem)
 
Pašvaldības darba laiks:
  • pirmdien- 8.30-13.00; 14.00-19.00;
  • otrdien, trešdien, ceturtdien - 8.30-12.00; 12.30-17.00;
  • piektdien - 8.30-15.00

Kases darba laiks:

  • pirmdien- 8.30-13.00; 14.00-18.30;
  • otrdien, trešdien, ceturtdien - 8.30-12.00, 12.30-16.30;
  • piektdien - 8.30-14.30

Tālr.65020892

 Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

Kontaktinformācija

Vārds, uzvārds Amats Kabineta Nr.
(Peldu ielā 22)
Tālruņa Nr.
e-pasts
Pieņemšanas laiki
Indulis Trapiņš Domes priekšsēdētājs 302 65055455, 29435629
indulis.trapins@ikskile.lv
pirmdienās 14.00 - 19.00
ceturtdienās 08.30 - 12.00
Dace Kļaviņa Domes priekšsēdētāja vietniece 309 65020894
dace.klavina@ikskile.lv
pirmdienās 08.30- 13.00
ceturtdienās 13.00- 17.00
Juris Rudens Izpilddirektors 302 65055460
26419644
juris.rudens@ikskile.lv 
pirmdienās 14.00- 19.00
Ruta Kalniņa Izpilddirektora vietniece 308 65020887, 25724228
ruta.kalnina@ikskile.lv 
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Linda Ieviņa-Asare Klientu apkalpošanas speciāliste/personāla speciāliste 65020896 linda.ievina.asare@ikskile.lv.
Gija Saviča Personāla vadītāja 107  65020897 gija.savica@ikskile.lv
Valentīna Kābele Pašvaldības sekretāre 301 65055457
dome@ikskile.lvvalentina.kabele@ikskile.lv
Sandra Seļakova Lietvedības sekretāre 302 65030202, 29133668
sandra.selakova@ikskile.lv 
Ināra Laganovska Juriste 212 65020886, 26393449
inara.laganovska@ikskile.lv
Laine Ezeriete Juriste 211 65020899
laine.ezeriete@ikskile.lv
Anita Eglīte Juriste 303 65020868, anita.eglite@ikskile.lv  
Inga Šulca Sabiedrisko attiecību speciāliste 303 65020889, 26192549
inga.sulca@ikskile.lv 
Jānis Putniņš „Ikšķiles Vēstu” redaktors; mājas lapas administrators 303 65020889
janis.putnins@ikskile.lv 
Armants Pēterkops Vecākais datortīkla administrators 208 65020888, 29205469
armants.peterkops@ikskile.lv 
Kristiāna Raugeviča Finanšu ekonomiste 203 65020890
kristiana.raugevica@ikskile.lv
Evita Viškere Arhīviste 301 65020866
evita.viskere@ikskile.lv 
Melānija Mālniece Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 102 65055456, 26579679
melanija.malniece@ikskile.lv
Klientu apkalpošanas centrs (Ikšķilē, Daugavas prospektā 34)
Irīna Vāvere centra vadītāja   65068932, 26444110, irina.vavere@ikskile.lv  
Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde
Agnese Jankuna Pārvaldes vadītāja 304

65030340, 20265919

 agnese.jankuna@ikskile.lv

Agita Kābele Sporta pasākumu organizatore 304 28657029
agita.kabele@ikskile.lv 
Ieva Rasima Izglītības darba speciāliste 304 65030340, 29157980, ieva.rasima@ikskile.lv pirmdienās: 14.00 - 19.00
piektdienās: 09.00 - 14.00
Santa Ķempele Karjeras konsultants 304 65030340, santa.kempele@ikskile.lv
Liene Legzdiņa Izglītības darba speciālista palīgs 304 65030340, liene.legzdina@ikskile.lv
Grāmatvedība
Sandra Peslaka Galvenā grāmatvede 203 65020865
sandra.peslaka@ikskile.lv 
Lūcija Medvedska Galvenās grāmatvedes vietniece 202 65020891, 28360082
lucija.medvedska@ikskile.lv 
Aija Slucka Materiālu uzskaites grāmatvede 
(t.sk. bērnudārza maksājumu uzskaite)
202 65020891, 28360082
aija.slucka@ikskile.lv
Laila Vilciņa Grāmatvede 202 65020867
laila.vilcina@ikskile.lv 
Inga Krupenkova Grāmatvede 202 65020891, 28360082
inga.krupenkova@ikskile.lv
Kristīne Poikāne Grāmatvede 202 65020867
kristine.poikane@ikskile.lv 
Olita Horste, Liene Legzdiņa  Kasieres 101 65020892
olita.horste@ikskile.lv, liene.legzdina@ikskile.lv
Attīstības nodaļa
Dina Vārslavāne Nodaļas vadītāja 205 65055458
dina.varslavane@ikskile.lv 
Biruta Groza Nekustamā īpašuma speciāliste 204 65036118
biruta.groza@ikskile.lv 
Agrita Kraukle Iepirkumu speciāliste 306 65055461
agrita.kraukle@ikskile.lv
Lelde Bloma Projektu vadītāja 205 65055458
lelde.bloma@ikskile.lv 
Jānis Pupčenoks Būvinženieris 204 65036118, 26165454
janis.pupcenoks@ikskile.lv
Gatis Pušpurs Būvinženieris 204 65036118,gatis.puspurs@ikskile.lv   
Laura Šīrante Tūrisma informācijas centra vadītāja Birzes iela 33A, Ikšķile 65027221, 26652148 laura.sirante@ikskile.lv
Kaspars Špēlis Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” vadītājs
 ("Kraujas", Tīnūžos)
26669452 kaspars.spelis@ikskile.lv
Būvvalde
Anda Kauliņa Būvvaldes vadītāja 208 65030775, 26361611
buvvalde@ikskile.lv
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Andris Lakševics Arhitekts 210 65020898
andris.laksevics@ikskile.lv 
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Jānis Juliks Būvinspektors 206 65030443
janis.juliks@ikskile.lv
pirmdienās  14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00-12.00, 14.00-17.00
Iluta Garokalne Būvvaldes lietvede 204

65030443
iluta.garokalne@ikskile.lv 

 
Jānis Veilands Teritorijas plānotājs 206 65030344
janis.veilands@ikskile.lv
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Guna Cielava Zemes ierīcības inženiere 206 65030344
guna.cielava@ikskile.lv 
pirmdienās 10.00- 19.00
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Irisa Janevica Galvenā māksliniece 210 65030443, 29119662
irisa.janevica@ikskile.lv
trešdienās 8.30-12.00, 12.30-17.00
Marika Lipovska Būvinspektora palīgs 207 65030443
buvvalde@ikskile.lv
pirmdienās  14.00- 19.00
ceturtdienās 10.00-12.00, 14.00-17.00
Tīnūžu pagasta pārvalde („Kraujas”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā)
Ilona Balode Pārvaldes vadītāja 65068952 (arī faksa nr.)
tinuzi@ikskile.lvilona.balode@ikskile.lv
Saimniecības nodaļa
Valentīns Špēlis Saimniecības nodaļas vadītājs 204 65020891, 29132818
Arvīds Akmanis Elektroapgaismes inženieris 102 65020868, 29283446
arvids.akmanis@ikskile.lv
Oļegs Rītiņš Darba aizsardzības speciālists 201 65020866, 26155841
olegs.ritins@ikskile.lv 
Dzimtsarakstu nodaļa
Valentīna Kābele Nodaļas vadītāja 301 65055457, 29133668
dzimtsaraksti@ikskile.lv
Bāriņtiesa
Egita Landsberga Bāriņtiesas priekšsēdētāja 104 65020895, 26310869
egita.landsberga@ikskile.lv 
pirmdienās 8.30- 13.00, 14.00-19.00
ceturtdienās 8.30-12.00- 12.30- 17.00
Ieva Zlemeta Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece 103 65020895, 26310869
ieva.zlemeta@ikskile.lv 
Veselības un sociālo lietu pārvalde (Daugavas prospekts 34) 
Juris Saratovs Veselības un sociālo lietu pārvaldes vadītājs  29105564 
 juris.saratovs@ikskile.lv
Sociālais dienests
Dzintra Švirkste Sociālā dienesta vadītāja 65055459, 26179145
dzintra.svirkste@ikskile.lv 
pirmdienās 8.30- 13.00, 14.00-19.00
otrdienās 8.30- 12.00
trešdienās 8.30- 12.00, 12.30- 17.00
ceturtdienās   8.30- 12.00, 12.30- 17.00
piektdienās 8.30- 15.00
Renāte Stepāne Sociālā darbiniece 65055459, 26179145
renate.stepane@ikskile.lv
Judīte Jemeļjanova Sociālā darbiniece 65055459
socialaisdienests@ikskile.lv 
Ilona Meijere Sociālā darbiniece 65055459
ilona.meijere@ikskile.lv 
Žanna Rudakova Sociālā pedagoģe (Ikšķiles vidusskola) 26078744
Agnese Birkenfelde Sociālā pedagoģe (Tīnūžu pmsk., PII Urdaviņa) 29666260
Inese Platpīre Psihologs 65055459
inese.platpire@ikskile.lv 
Sarmīte Rudzīte Aprūpētāja 65055459
Veselības veicināšanas centrs
Zanda Vītola Veselības centra speciāliste 65036617, 29134421
zanda.vitola@ikskile.lv
Kultūras pārvalde
Dace Jansone Kultūras pārvaldes vadītāja 307  29231470
65020893
dace.jansone@ikskile.lv 
Signe Lielupe Kultūras pasākumu organizatore 65024130, 22011610
signe.lielupe@ikskile.lv
Valda Kurša Tīnūžu tautas nama vadītāja
("Kraujas", Tīnūžos)
29284846
valda.kursa@ikskile.lv 
Dace Mistre Ikšķiles tautas nama vadītāja 
(Lībiešu ielā 2, Ikšķilē)
65024131, 26522175
dace.mistre@ikskile.lv 
kultura@ikskile.lv 
Dzintra Kļaviņa Zāles dežurante (Peldu iela 22, 1.stāvs) 29872554
Bibliotēka
Valda Sproģe Centrālās bibliotēkas vadītāja 65030891
valda.sproge@ikskile.lv 
biblioteka@ikskile.lv 
Anna Smirnova Bibliotekāre Lasītāju apkalp.nodaļā 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Maija Rozīte Bibliogrāfe 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Marija Reizniece Bibliotekāre Bērnu apkalp.nodaļā 65030891 biblioteka@ikskile.lv
Inese Zīrupe Bibliotekāre lasītavā 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Zenta Počkaja Tīnūžu bibliotēkas vadītāja 65068989
tinuzu.biblioteka@ikskile.lv 
Pirmskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” (Melioratoru 10, Ikšķile)
Valda Krinkele Vadītāja 65030622 (arī faksa nr.), 26439220
valda.krinkele@inbox.lv
Ikšķiles vidusskola (Skolas ielā 2, Ikšķilē)
Česlavs Batņa Direktors 65020992
ceslavs.batna@ikskile.lv 
Ilona Eglīte Kancelejas vadītāja 65030236, fakss 65030236
vidusskola@ikskile.lv 
Tīnūžu pamatskola („Kalnliepās”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā)
Juris Saratovs Direktora p.i. 29105564, 65068802 (arī faksa nr.)
tinuzupsk@ikskile.lv
Mūzikas un mākslas skola (Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē)
Valda Jermanova Direktore 65030336, 20248195
valda.jermanova@ikskile.lv 
mms@ikskile.lv 
SIA "Ikšķiles māja" (Dainu iela 1A, Ikšķile)
Biruta Groza Valdes locekle   65036118, biruta.groza@ikskile.lv  
Jānis Gunārs Rubenis Direktors 29430815
janis.rubenis@ikskilesmaja.lv 
Ivars Viļums Ūdensapgādes dienesta vadītājs 29478802
ivars.vilums@ikskilesmaja.lv 
Kaspars Grīnbergs Ēku apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta vadītājs 26148875
kaspars.grinbergs@ikskilesmaja.lv 
Raitis Bogdanovs Labiekārtošanas dienesta vadītājs 26420830
Jeļena Vakara Kasiere 65030249
Lāsma Vegnere Lietvede 65030316, fakss 65030216
birojs@ikskilesmaja.lv 
Ilze Kozule Juriste 65030316
Reģionālā pašvaldības policija (Dainu iela 1-3, Ikšķile)
Dežūrdaļa 67937102
Gundars Dzenis Ikšķiles novada nodaļas priekšnieks 29671723
gundars.dzenis@pp.gov.lv 
Pirmdienās 15.00 - 18.00
Ceturtdienās 15.00 - 18.00
Patrulējošā grupa ikskile@pp.gov.lv 
Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra
Ieva Kraukle Direktore 29455400
ieva.kraukle@ziliekalni.lv 
Armands Pivors Projektu vadītājs 25418443
armands.pivors@ikskile.lv 
Renāte Matule Biroja administratore/grāmatvede 22143197 renate.matule@ikskile.lv

Noderīga kontaktinformācija

-  Apkures, ūdensvada un  kanalizācijas tīklu avāriju gadījumos darba laikā zvanīt pa tālruni 65030316, ārpus darba laika – 26664498

- Lai izvairītos no pārpratumiem, kuras policijas kompetencē ir konkrētais gadījums, ārkārtas situācijā iesakām zvanīt uz numuru 112. (Zvanot uz numuru 112, jāsniedz precīza informācija!)

- Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļa – 67937102

Valsts policija - 02; 112; Ogre - tālrunis 65002400, 65002402

A/s "Sadales tīkls" elektrotīkla bojājumu gadījumā zvanīt tālr. 80200404; informatīvais tālr. 80200403.

- Ikšķiles pasta nodaļa - Birzes 33, Ikšķile, LV-5052, tālrunis 65030140.

- Mājas ZOO un dzīvnieku patversme "Mežvairogi" - Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  www.mezavairogi.lv; tālr.29256261

- SIA "Ikšķiles māja"www.ikskilesmaja.lv,  tālr. 29430815

- Kapu pārzines:

Ikšķiles kapi: Maija Poriete, tālr. 29160765

Pareizticīgo kapi: Tamāra Mežecka, tālr. 29764257

Lazdukalna kapi: Inese Ozola-Livčāne, tālr. 26649856

Pielikumi:
Download this file (peldu-iela.png)Peldu iela 22[Karte]