Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATRADNĒ “EZERLĪČI” IECERES PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 20.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.3 (prot.Nr.5-14/3) “Par būvniecības ieceres iesniegumu” par derīgo izrakteņu ieguves darbu smilts un dolomīta atradnē “Ezerlīči”, kas atrodas nekustamā īpašumā “Aigutas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. nr. 74940080012), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 15.februārim līdz 2017.gada 15.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

 
 
 

Jaunākās foto galerijas