Vārda dienu svin: Veldze, Lūcija

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķile ir Latvijas sākums. Labs sākums

ikskile logo-07

 

Gatavojoties Ikšķiles 830. jubilejas gadam un domājot par novada tēla atpazīstamību, pašvaldība pieņēma lēmumu par zīmola izveidi. Tā mērķis ir pozicionēt Ikšķiles novadu kā mierpilnu un vienlaikus progresīvu dzīvesvietu Rīgas tuvumā aktīvām, augošām ģimenēm, attīstīt dabas un aktīvās atpūtas tūrisma virzienu, kā arī veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu un identificēšanos ar novadu un vienotas, uz attīstību vērstas kopienas veidošanos.

Iepirkuma rezultātā par Ikšķiles novada zīmola attīstības stratēģijas izstrādātāju tika izvēlēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RCL”.

ikskile logo-04

Lai noskaidrotu, kas ir Ikšķiles novads, ko tas nozīmē tā iedzīvotājiem un kuri no novada aspektiem ir prioritāri tēla veidošanas komunikācijā, darba procesā izmantoti vairāki nozīmīgi informācijas avoti. Pirmkārt, tika veikta publiska diskusija Ikšķiles novada pašvaldībā. Otrkārt, notika anonīmas individuālās intervijas ar Ikšķiles novada pašvaldības darbiniekiem, izmantojot TBWA\Latvija Orākula metodi, kas strukturētu, vadītu interviju veidā ļauj identificēt novada spēcīgos aspektus un trūkums, kā arī tos prioritizēt. Treškārt, veiktas 12 padziļinātas, daļēji strukturētas intervijas ar Ikšķiles novada iedzīvotājiem, kuri pārstāv dažādas profesijas un paaudzes. Ceturtkārt, noritēja novada iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījušies vairāk nekā 100 respondenti. Piektkārt, novada pašvaldības darba grupā tika veikts TBWA tīkla izstrādāts vingrinājums STEEP, kas visu iesaistīto cilvēku viedokli ļāva aplūkot no pieciem dažādiem novada rakursiem – cilvēki, infrastruktūra un pārvalde, kultūra un vēsture, daba un tūrisms, uzņēmējdarbība. Šie rakursi ļāva aptvert novada dažādās šķautnes.

Izmantojot visu pētījumos iesaistīto cilvēku tēzes, tika izveidotas viedokļu kartes, kuras vēlāk, sašaurinot un atlasot visbiežāk minētos novada aspektus, ļāva izgaismot katra rakursa (infrastruktūras un pārvaldes, kultūras un vēstures, dabas un tūrisma, uzņēmējdarbības) stiprās puses, trūkumus, iespējas un draudus.

Ārpus novada veidojies tēls tika vērtēts, izmantojot vairākus avotus – 2011. gadā veikto pētījumu par       visām Latvijas pilsētām, publiski pieejamo informāciju par Ikšķiles novadu (masu medijos pieejamo un novada pārstāvju apzināti veidoto saturu Ikšķiles novada mājaslapā un sociālajos medijos), kā arī tika veiktas 10 padziļinātas intervijas ar cilvēkiem, kuriem ar Ikšķiles novadu bijusi neliela saskarsme. Šo interviju mērķis bija uzzināt, kādas asociācijas ar Ikšķiles novadu veidojas cilvēkiem, kuri ir saskārušies ar novadu, tomēr nedzīvo tajā.

Darba rezultātā tika veikta Ikšķiles novada esošā tēla analīze un novērtējums, piedāvāti ārējās un iekšējās komunikācijas risinājumi, izveidota stila grāmata, sagatavots komunikāciju radošais koncepts un radošu ideju piedāvājums, komunikāciju plāns diviem gadiem, sabiedrisko attiecību un mediju stratēģijas koncepts, kā arī sagatavoti citi novada tēla atpazīstamību veicinošu ideju risinājumi, kas balstīti uz teritorijas analīzes un izpētes rezultātiem.

ikskile logo-01ikskile logo-02

Ikšķiles novada grafiskā zīme

Ikšķiles novada grafiskās zīmes izcelsme rodama latviešu rakstu zīmju mantojumā. Pamatu veido ģeometriska forma – trīsstūris, kura nozīme mitoloģijā ir Dievs, Debess, Diena, Gaisma, Pajumte. Trīsstūris norāda virzību uz augšu, enerģiju atdodot uz leju. Otrs, virs trīsstūra novietotais elements, ir balta Saules zīme, kas piesaistīta Debess zīmei un dod tai gaismu, siltumu, nodrošina dzīvību. Vienkāršotā veidā Saules zīme ir simbolisks punkts uz “I” no nosaukuma “Ikšķile”.

Ikšķiles novada grafiskās zīmes radniecīga ir novada jostas raksta detaļai, kas grafiski transformēta simboliskā zīmē- cilvēks. Cilvēka zīme izvēlēta, pamatojoties uz ideju par cilvēka un personības nozīmību novada veidošanā un attīstībā.

Cilvēks ir svarīgākais, cilvēks ir centrā, cilvēks ir visu lietu sākums. Ikšķile ir labvēlīgākā vieta cilvēkam un kā atspēriena punkts dzīvei. Ikšķiles novads veido ziņu, ka primārā rūpe novadā ir tieši par labas vides nodrošināšanu novada iedzīvotājam.

Grafiskās zīmes detaļas rastas vēsturiskajā novada zīmju mantojumā- te ietverti gan Māras ūdeņu (mainības), gan dievišķību un pajumti (mājas) raksturojoši grafikas elementi. Zīme satur spēcīgus vēsturiskus kodus, un reizē veidota laikmetīgā un vienkāršā vizuālā valodā.

Vides un vizuālās komunikācijas materiālos iespējams izmantot grafisku rakstu, kombinējot grafiskās zīmes pamatelementus.

Identitātes pamatkrāsa ir sarkanā (kultūra), kas iemieso cilvēcisku aktivitāti, enerģiju, spēku. Kā papildkrāsas tiek definētas zilā (sports), zaļā (tūrisms), dzeltenā (attīstībai), oranžā (izglītība), kas simbolizē novada dabas un cilvēka darbības jomu daudzveidību; zilā (Daugavas ūdeņi/intelekts, lojalitāte), zaļā (dzīvā daba/ cerība, pavasaris, zaļā domāšana), dzeltenā (saules spēks, gaisma/intuīcija, ticība), oranžā (spēks, ziedi/ laime, mājīgums).

zimols-grafika

Sauklis „Labs sākums”

Saukļa radošais risinājums ir balstīts uz nozīmīgu vēsturisku faktu, kā arī sabiedrībā jau šobrīd pastāvošām asociācijām - Ikšķiles novadā atrodas senākā vēstures avotos minētā apdzīvotā vieta Latvijā. Tātad Ikšķiles novadā simboliski atrodams Latvijas sākums. Balstoties uz šo simbolisko atklāsmi, radošā risinājuma centrālā ziņa ir - Ikšķiles novads ir “Labs sākums…”. Vēsturiski – sākums kopienai un Latvijai. Nākotnē – „Labs sākums…” mājvietai, ģimenei, uzņēmējdarbībai, atpūtai, attīstībai, izaugsmei, idejai, iniciatīvai, labākai sabiedrībai. Tātad “Labs sākums” ir atvērta tipa sauklis, kas ietver, gan vēsturisku, nepastrīdamu faktu, gan nākotnes iespēju, kas vērsts uz virzību - Ikšķiles novads kā vieta visos laikos ir “labs sākums” jebkurai iecerei, idejai un iniciatīvai.

Atšķirībā no novada oficiālās heraldikas – ģerboņa, kas satur ilustratīvu un konkrētu vēstures posmu raksturojošu informāciju (mūra celtne, krusts), Ikšķiles novada grafiskā zīme satur apjomīgāku, tēlaināku, un brīvāk interpretējamu informāciju, kas netiek ierobežota ne laikā, ne telpā un runā par cilvēciskām un garīgām vērtībām.

ikskile logo 2-16ikskile logo 2-11

Izmantošana

Ikšķiles novada vēsturiskā heraldika (novada ģerbonis), tiek lietota novada oficiālajos dokumentos, kas prezentē pašvaldību kā pārvaldes institūciju. Vienkārši sakot, ģerboni tiek piedāvāts interpretēt kā tumšu uzvalku vai kostīmu, atbilstoši oficiālu pasākumu etiķetei.

Ikšķiles novada logotipa interpretācija ir “novada ikdienas tērps un vienkārša, sirsnīga valoda”. Logotipu var izmantot visos iespējamos ar novada komunikāciju saistītajos materiālos - marķējumos uz produktiem (piem., radīts Ikšķilē), navigācijas norādēs (izkārtnēs pie skolām, bērnudārziem, tūrisma takām u.c.), tūrismu veicinošos materiālos (bukletos un digitālos medijos), novada sporta tērpos, transporta un peldlīdzekļu marķējumos, novada svētku noformējuma vai izklaides informācijas plakātos, uz novada suvenīru produkcijas.

ikskile logo 2-26ikskile logo 2-21

Ikšķiles novada grafiskā zīme, logotips un ornamentika ir viegli un pateicīgi izmantojami visdažādākajos gadījumos, praktiski bez ierobežojuma lietojami visos pieejamos materiālos, kā arī pēc konkrētas vajadzības tiem piešķirot papildus emocionālas nianses ar dažādu, identitātes vadlīnijās noteiktu krāsu lietošanu.

ikskile logo 2-23

Ikšķiles novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Indra Leja: “Ideja par zīmola nepieciešamību ir radusies mūsu novada uzņēmējiem, kuri kopēja un vienota novada identitātē saskata iespējas vietējā produkta attīstībā. Arī pašvaldībai ir svarīgi, lai mūsu novads tiktu popularizēts caur kvalitatīviem produktiem un pakalpojumiem. Tūrisma attīstībā zīmols ir īpaši svarīgs, jo bija jāsaprot, kādu ziņu mēs nododam mūsu viesiem. Ikšķiles novads nav tikai sv.Meinarda sala vai Zilie kalni, mēs sevi pozicionējam kā ģimenēm draudzīgu novadu. Protams, novadam ir nepieciešama tūrisma attīstības programma, kas iezīmēs konkrētākas rīcības. Programma tiks sagatavota jau šajā gadā. Novada jaunieši arī ļoti gaidīja zīmolu, jo viņiem ir ļoti svarīga ir piederība vietai. Labprāt aicināsim jauniešus izmantot zīmolu pēc iespējas kreatīvāk.”

ikskile logo 2-25

Ikšķiles novada uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas pārstāvis, uzņēmējs “Kaspars Bramanis par zīmolu: “Šis jaunais Ikšķile novada zīmols ir nozīmīgs tēla veidošanas un atpazīstamības simbols. Tas vienos un stiprinās vietējos iedzīvotājus un ļaus tiem justiem lepniem par piederību Ikšķiles novadam. Aicinu vietējos uzņēmējus izmantot zīmolu un tā raksta paplašinājumu, lai veicinātu savas produkcijas vai pakalpojuma atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū”.

Ikšķiles novada kultūras pārvaldes vadītāja Dzintra Čudare – Bērziņa: “Zīmols atšķirībā no ģerboņa ir vieglāk nolasāms un ar to var atraktīvāk spēlēties. Tas ir komunikācijas elements, ar kuru mēs pievēršam ne tikai vietējo iedzīvotāju uzmanību, bet arī visas Latvijas un pasaules. Šādā veidā mēs parādām mūsu vērtības, un ar ko mēs atšķiramies no citiem novadiem.”

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa ceļavārdi zīmolam: „Kopīgiem spēkiem mēs esam izstrādājuši jauno Ikšķiles novada zīmolu kā veltījumu novadam jubilejas gadā. Tas ir labs sākums jaunu ideju īstenošanai un jaunu mērķu nospraušanai. Vienota vizuālā identitāte ir būtisks solis novada vārda atpazīstamības un lokālpatriotisma veicināšanā. Zīmols palīdzēs ne tikai pašvaldībai, bet uzņēmējiem, biedrībām, radošajiem cilvēkiem, jauniešiem, ģimenēm un citiem iedzīvotājiem sevi identificēt ar Ikšķiles novadu. Novēlu, lai tautas tradīcijās balstītais zīmols nes veiksmi un izdošanos katram novada iedzīvotājam!

Informāciju apkopoja Antra Boitmane,

informatīvā izdevuma "Ikšķiles Vēstis" redaktore

 
 
 

Novada attīstības aktualitātes

Jaunākās foto galerijas