Ikšķiles Romas katoļu draudze

Dārza 24, Ikšķile

Tālrunis: 65030506

Prāvests: Pr.Konstantīns Bojārs

Mājas lapa: http://www.meinardadraudze.lv/

Lūgums atbalstīt dievnama būvniecību

Ikšķiles jaunais dievnams ir uzcelts, sagādāts arī baznīcas zvans, un trīs baroka stilā veidotie altāri jau īpaši pozitīvi novērtēti. Taču darāmā vēl daudz. Baznīcai vajadzīgs tornis, un svarīgi jau šogad sakārtot gāzes apkures sistēmu. Vēl jāveic arī daudzi iekštelpu labiekārtošanas darbi.

Ļoti lūdzu ikvienu novada iedzīvotāju atbalstīt arī jaunās tradicionālās baznīcas celtniecības darbus vēsturiskajā Ikšķiles pilsētā, kurā tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā!

Vēlot ikvienam ziedotājam garīgo, fizisko veselību un labklājību un cerībā uz atbalstu – Ikšķiles Sv. Meinarda katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.

 Tālruņa numurs 26551206 vai 65022458.

 

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI
Dievkalpojumu kārtība

24. decembris, Kristus dzimšanas vigīlija
Ogrē        8:00, 17:00 (bērniem ar vecākiem) 19:00 (vecākiem)
Ikšķiles baznīcā        19:00                          Svētā Mise
Karmena klosterī      21:00                          Svētā Mise

25. decembris, Kristus dzimšanas svētki
Ogrē     8:00 10:00 18:00                            Svētā Mise
Ikšķiles baznīcā  12:00                                Svētā Mise
Ķegums 14:30                                             Svētā Mise

26 decembris, Sv. Stefans, Pirmmoceklis svētki
Ogrē     8:00 10:00 18:00                            Svētā Mise
Ikšķiles baznīcā    12:00                              Svētā Mise

29. decembris, Svētās Ģimenes svētki (svētdiena)
Ogrē     10:00 18:00                                     Svētā Mise
Ikšķiles baznīcā    12:00                              Svētā Mise
Ķegumā 14:30                                             Svētā Mise

31. decembris, Sv. Silvestrs
Ogrē     8:00  18:00 (pateicības dievkalpojums)
             24:00                                               Svētā Mise
Ikšķiles baznīcā    12:00                              Svētā Mise
Karmela klosterī   20:00                              Svētā Mise

1. janvāris Jaunavas Marijas, Dieva Mātes lielie svētki
Ogrē     8:00 10:00 18:00.                           Svētā Mise
Ikšķiles baznīcā    12:00                              Svētā Mise

Prāvests Konstantīns Bojārs (mob. 26551206)