Ikšķiles Romas katoļu draudze

Dārza 24, Ikšķile

Tālrunis: 65030506

Prāvests: Pr.Konstantīns Bojārs

Mājas lapa: http://www.meinardadraudze.lv/

Lūgums atbalstīt dievnama būvniecību

Ikšķiles jaunais dievnams ir uzcelts, sagādāts arī baznīcas zvans, un trīs baroka stilā veidotie altāri jau īpaši pozitīvi novērtēti. Taču darāmā vēl daudz. Baznīcai vajadzīgs tornis, un svarīgi jau šogad sakārtot gāzes apkures sistēmu. Vēl jāveic arī daudzi iekštelpu labiekārtošanas darbi.

Ļoti lūdzu ikvienu novada iedzīvotāju atbalstīt arī jaunās tradicionālās baznīcas celtniecības darbus vēsturiskajā Ikšķiles pilsētā, kurā tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā!

Vēlot ikvienam ziedotājam garīgo, fizisko veselību un labklājību un cerībā uz atbalstu – Ikšķiles Sv. Meinarda katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.

 Tālruņa numurs 26551206 vai 65022458.

Dievkalpojumu kārtība

Ogres Sv. Merinarda katoļu baznīcā

            1. Novembris. Visu Svēto diena, piektdiena

8:00    Svētā Mise

10:00  Svētā Mise

18:00  Svētā Mise. Lūgšanas par mirušajiem. Procesija

            2. Novembris. Dvēseļu diena, sestdiena

          8:00   Svētā Mise

10:00, 12:00  Svētā Mise

14:00, 15:00  Svētā Mise

          18:00 Svētā Mise. Lūgšanas par mirušajiem. Procesija

Ikšķiles Sv. Meinarda katoļu baznīcā

            1. Novembris. Visu Svēto diena, piektdiena

12:00    Svētā Mise

            2. Novembris. Dvēseļu diena, sestdiena

12:00   Svētā Mise. Lūgšanas par mirušajiem. Procesija

Piezīmes:

Ievērojot nosacījumus - Pieejot pie grēksūdzes un pieņemot Sv. Komūniju, ticīgie var saņemt pilnas atlaides, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Laikā no 1. līdz 8. novembrim apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem.

2. novembrī apmeklēs baznīcu un lūgsies “Tēvs mūsu…” un “Es ticu…”

 Ogrē un Ikšķilē ir iespējams pasūtīt Svētā Gregora mises, tas ir 30 Sv. Mises par mirušo dvēselēm

Prāvests Konstantīns Bojārs

Mob.: 26551206