5.decembris- Policijas diena

pp

5.decembrī savus profesionālos svētkus atzīmēja policija. Jau tradicionāli  Ikšķiles novada pašvaldība godināja  savus sadarbības partnerus- šogad tā jau bija septītā reize.
Policijas dienā Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas likumsargus sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons. Viņš uzsvēra, ka pašvaldības policijas ieguldījums iedzīvotāju sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā ir ļoti nozīmīgs. Svētku reizē priekšsēdētāja vietnieks pasniedza pateicības  Reģionālās pašvaldības policijas priekšniekam Mārim Bomiņam, priekšnieka vietniekam Germanam Ivanovam, Ikšķiles novada nodaļas priekšniekam  Denisam Jurkovam, kā arī darbiniekiem: vecākajai inspektorei Idai Rugainei, kārtībniekam Ruslanam Ņikitinam, inspektorei Sandrai Beļakovai, inspektoram Jānim Bērziņam, kārtībniekam Mārim Damškalnam, inspektoram Sandim Lejkristam, inspektoram Normundam Akmeņkalnam, kārtībniekam Dmitrijam Macko, kārtībniekam Andrim Jansonam,  inspektoram Jānim Bruševicam, inspektorei Kristīnei Brīdei  un inspektoram Dainim Ilgažam.                     

Pašvaldības policijai paldies par veiksmīgo sadarbību sacīja arī Ikšķiles vidusskolas un Tīnūžu sākumskolas kolektīvs, Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde un Kultūras pārvalde.
Likumsargus profesionālajos svētkos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Ikšķiles vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis Lindas Ivanovas vadībā.

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp


Savukārt Tīnūžu tautas namā uz savu svētku pasākumu pulcējās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes  Ogres iecirkņa kolektīvs.  Svinīgajā brīdī Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons pasniedza pateicības Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes  Ogres iecirkņa  priekšniekam Vilnim Naglim,  Kriminālpolicijas nodaļas vecākajam inspektoram kapteinim  Edgaram Prusakam,  Kārtības policijas nodaļas vecākajam inspektoram majoram Arnim Birzem  un Kārtības policijas nodaļas inspektoram kapteinim Agrim Bilderam.

Pasākumā klātesošos priecēja Ikšķiles tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Puķuzirnis" Sarmītes Viļumas vadībā.

pp

pp

pp

ss

ss

ss