Vārda dienu svin: Liāna, Lilija, Alta

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATRADNĒ “KADIĶU PĻAVA” IECERES PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 24.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.2 (prot.Nr.5-14/12) “Par derīgo izrakteņu ieguves iesniegumu” par derīgo izrakteņu ieguves darbu dolomīta, mālsmilts un smilšmāla atradnē “Kadiķu pļava”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Kadiķu pļava”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. nr. 74940050010), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940050010 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai un 2017.gada 21.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.2 (prot.Nr.5-14/16) “Par derīgo izrakteņu ieguves iesniegumu” par publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 19.maijam.

            Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 8.maijā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: buvvalde@ikskile.lv.

 
 
 

Jaunākās foto galerijas