Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Kontaktinformācija

Ikšķiles novada pašvaldība

Peldu iela 22, Ikšķile,
Ikšķiles novads
LV- 5052
Tālr.: 65030202
Fakss: 65055457
E-pasts: dome@ikskile.lv
Informācija: www.ikskile.lv  

Rekvizīti:
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads LV- 5052
Reģ. Nr.90000013714
A/S "SEB Banka" UNLALV2X
Konta numurs: LV16UNLA003330013000 5
A/S "SWEDBANKA" HABALV22
Konta numurs: LV16HABA0551029382193 (Tikai nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem)
 
Pašvaldības darba laiks:
  • pirmdien- 8.30-13.00; 14.00-19.00;
  • otrdien, trešdien, ceturtdien - 8.30-12.00; 12.30-17.00;
  • piektdien - 8.30-15.00

Kases darba laiks:

  • pirmdien- 8.30-13.00; 14.00-18.30;
  • otrdien, trešdien, ceturtdien - 8.30-12.00, 12.30-16.30;
  • piektdien - 8.30-14.30

Tālr.65020892

 Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

Kontaktinformācija

Vārds, uzvārds Amats Kabineta Nr.
(Peldu ielā 22)
Tālruņa Nr.
e-pasts
Pieņemšanas laiki
Indulis Trapiņš Domes priekšsēdētājs 302 65055455, 29435629
indulis.trapins@ikskile.lv
pirmdienās 14.00 - 19.00
ceturtdienās 08.30 - 12.00
Česlavs Batņa Domes priekšsēdētāja vietnieks  302 A 26462610, ceslavs.batna@ikskile.lv   
Mariss Martinsons
Izpilddirektors  302 65055460, mob.26419644 mariss.martinsons@ikskile.lv
Ruta Kalniņa Izpilddirektora vietniece 308 65020887, 25724228
ruta.kalnina@ikskile.lv 
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Liene Ozoliņa Klientu apkalpošanas speciāliste  

65020896 liene.ozolina@ikskile.lv

 
Valentīna Kābele Pašvaldības sekretāre 301 65055457
dome@ikskile.lvvalentina.kabele@ikskile.lv
 
 Kristīne Purmale Lietvedības sekretāre
 302 65030202, 29133668
 kristine.purmale@ikskile.lv

Linda Ieviņa-Asare Personāla vadītāja 107  65020897 linda.ievina.asare@ikskile.lv
Dzidra Kārkliņa Personāla speciāliste 107 65020897 dzidra.karklina@ikskile.lv
Madara Vēverbrante Juriste 301 65020866
madara.veverbrante@ikskile.lv
 
Kristaps Stāmurs Jurists 306

65020886

kristaps.stamurs@ikskile.lv

Laine Ezeriete Juriste 211 65020899
laine.ezeriete@ikskile.lv
Anita Eglīte Juriste 303

68411588

anita.eglite@ikskile.lv

 
Ilze Samsone Finanšu ekonomiste 203 65020890
ilze.samsone@ikskile.lv 
 
Inga Šulca Sabiedrisko attiecību speciāliste 110
26192549
inga.sulca@ikskile.lv 
Laura Dūša  Sabiedrisko attiecību speciāliste 110

22018433

laura.dusa@ikskile.lv

 
Jānis Putniņš „Ikšķiles Vēstu” redaktors
303 65020889
janis.putnins@ikskile.lv 
Armants Pēterkops Vecākais datortīkla administrators 208 65020888, 29205469
armants.peterkops@ikskile.lv 
Melānija Mālniece Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 102  65055456, 26579679
melanija.malniece@ikskile.lv
       
Ināra Laganovska Datu aizsardzības speciāliste 102 65055456, 26393449
inara.laganovska@ikskile.lv
Klientu apkalpošanas centrs (Ikšķilē, Daugavas prospektā 34)
Irīna Vāvere Centra vadītāja   65068932, 26444110, irina.vavere@ikskile.lv  
Klientu apkalpošanas centrs („Kraujas”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā)
Ilona Balode Centra vadītāja 65068952, 26136892
tinuzi@ikskile.lvilona.balode@ikskile.lv
Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde
Agnese Jankuna Pārvaldes vadītāja 304 65020868
 agnese.jankuna@ikskile.lv
Agita Kābele Sporta pasākumu organizatore 303 65020889, 28657029
agita.kabele@ikskile.lv 
Liene Šmite Izglītības darba speciāliste 303

65030340, 29157980

liene.smite@ikskile.lv

pirmdienās: 14.00 - 19.00
piektdienās: 09.00 - 14.00
Liene Legzdiņa Izglītības darba speciālista palīgs 303

65030340, 20265919

liene.legzdina@ikskile.lv

Einārs Ervīns Deribo Jaunatnes lietu speciālists 303

65020889, 29854280

einars.deribo@ikskile.lv

 
Grāmatvedība
Sandra Peslaka Galvenā grāmatvede 203 65020865
sandra.peslaka@ikskile.lv 
Inga Streža Grāmatvede 202 65020891; 28360082, inga.streza@ikskile.lv   
Aija Slucka Materiālu uzskaites grāmatvede 
(t.sk. bērnudārza maksājumu uzskaite)
202 65020891, 28360082
aija.slucka@ikskile.lv
Inga Krupenkova Grāmatvede 202 65020891, 28360082
inga.krupenkova@ikskile.lv
Kristīne Poikāne Grāmatvede 202 65020867
kristine.poikane@ikskile.lv 
Olita Horste Kasiere 101 65020892
olita.horste@ikskile.lv
Attīstības nodaļa
Dina Vārslavāne Nodaļas vadītāja 205 65055458
dina.varslavane@ikskile.lv 
Inguna Nollendorfa Nekustamā īpašuma speciāliste 204

65036118      inguna.nollendorfa@ikskile.lv

Agrita Roģe Iepirkumu speciāliste 212 65055461
agrita.roge@ikskile.lv 
Lelde Bloma Projektu vadītāja 205 65055458
lelde.bloma@ikskile.lv 
Maruta Viļuma Iepirkumu speciāliste 205 65055458 maruta.viluma@ikskile.lv  
Jānis Pupčenoks Būvinženieris 204 65036118, 26165454
janis.pupcenoks@ikskile.lv
Gatis Pušpurs Būvinženieris 204 65036118,gatis.puspurs@ikskile.lv   
Laura Šīrante Tūrisma informācijas centra vadītāja Birzes iela 33A, Ikšķile 65027221, 26652148 laura.sirante@ikskile.lv
Būvvalde
Anda Kauliņa Būvvaldes vadītāja 208 65030775, 26361611
buvvalde@ikskile.lv
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Andris Lakševics Arhitekts 210
65030443andris.laksevics@ikskile.lv 
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Jānis Juliks Būvinspektors 206 65020898
janis.juliks@ikskile.lv
pirmdienās  14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00-12.00, 14.00-17.00
Iluta Garokalne Būvvaldes lietvede 207 65030443
iluta.garokalne@ikskile.lv, buvvalde@ikskile.lv
 
Jānis Veilands Teritorijas plānotājs 206 65030344
janis.veilands@ikskile.lv
pirmdienās 14.00- 19.00,
ceturtdienās 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
Guna Cielava Zemes ierīcības inženiere 206 65030344
guna.cielava@ikskile.lv 
pirmdienās 10.00- 19.00
ceturtdienās 10.00- 12.00, 14.00- 17.00
Marika Lipovska Būvinspektora palīgs 206 65020898
marika.lipovska@ikskile.lv
pirmdienās  14.00- 19.00
ceturtdienās 10.00-12.00, 14.00-17.00
     
Saimniecības nodaļa
Valentīns Špēlis Saimniecības nodaļas vadītājs 204 65020891, 29132818
Arvīds Akmanis Elektroapgaismes inženieris 102 29283446
arvids.akmanis@ikskile.lv
Oļegs Rītiņš Darba aizsardzības speciālists 201 65020866, 26155841
olegs.ritins@ikskile.lv 
Dzimtsarakstu nodaļa
Valentīna Kābele Nodaļas vadītāja 301 65055457 
dzimtsaraksti@ikskile.lv
Madara Vēverbrante Nodaļas vadītājas vietniece 301 65020866dzimtsaraksti@ikskile.lv  
Bāriņtiesa
Egita Landsberga Bāriņtiesas priekšsēdētāja 103 65020895, 26310869barintiesa@ikskile.lv
egita.landsberga@ikskile.lv 
pirmdienās 8.30- 13.00, 14.00-19.00
ceturtdienās 8.30-12.00- 12.30- 17.00
Ieva Zlemeta Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece 103 65020895, 26310869
ieva.zlemeta@ikskile.lv 
Linda Rābe Bāriņtiesas sekretāre   linda.rabe@ikskile.lv   
Veselības un sociālo lietu pārvalde (Daugavas prospekts 34) 
Gunda Gunta Rudene vadītāja 26138516
gunda.rudene@ikskile.lv
Sociālais dienests
Dzintra Švirkste Sociālā dienesta vadītāja 65055459, 26179145
dzintra.svirkste@ikskile.lv  
pirmdienās 8.30- 13.00, 14.00-19.00
otrdienās 8.30- 12.00
trešdienās 8.30- 12.00, 12.30- 17.00
ceturtdienās   8.30- 12.00, 12.30- 17.00
piektdienās 8.30- 15.00
Renāte Stepāne Sociālā darbiniece 65055459, 26179145
renate.stepane@ikskile.lv
Judīte Jemeļjanova Sociālā darbiniece 65055459
socialaisdienests@ikskile.lv 
Svetlana Rancāne Sociālā darbiniece 65055459 svetlana.rancane@ikskile.lv 

Agija

Jaunbērziņa

Sociālā darbiniece  

65055459

agija.jaunberzina@ikskile.lv

Inese Platpīre Psihologs 65055459
inese.platpire@ikskile.lv 
Ligita Ločmele Aprūpētāja 65055459
Veselības veicināšanas centrs
Larisa Vahitova Sabiedrības veselības speciālists  

65036617 larisa.vahitova@ikskile.lv

vvc@ikskile.lv

Kultūras pārvalde
Dace Jansone Kultūras pārvaldes vadītāja 110 29231470
65020893
dace.jansone@ikskile.lv 
Signe Lielupe Kultūras pasākumu organizatore 65024130, 22011610
signe.lielupe@ikskile.lv
Valda Kurša Tīnūžu tautas nama vadītāja
("Kraujas", Tīnūžos)
29284846
valda.kursa@ikskile.lv 
Dace Mistre Ikšķiles tautas nama vadītāja 
(Lībiešu ielā 2, Ikšķilē)
65024131, 26522175
dace.mistre@ikskile.lv 
kultura@ikskile.lv 
Kaspars Špēlis

Kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” vadītājs   26669452 kaspars.spelis@ikskile.lv  
Dzintra Kļaviņa Zāles dežurante (Peldu iela 22, 1.stāvs) 29872554
Bibliotēka
Valda Sproģe Centrālās bibliotēkas vadītāja 65030891
valda.sproge@ikskile.lv 
biblioteka@ikskile.lv 
Anna Smirnova Bibliotekāre Lasītāju apkalp.nodaļā 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Gita Rozenberga Bibliogrāfe 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Marija Reizniece Bibliotekāre Bērnu apkalp.nodaļā 65030891 biblioteka@ikskile.lv
Inese Zīrupa Bibliotekāre lasītavā 65030891
biblioteka@ikskile.lv 
Zenta Počkaja Tīnūžu bibliotēkas vadītāja 65068989
tinuzu.biblioteka@ikskile.lv 
Pirmskolas izglītības iestāde „Urdaviņa” (Melioratoru 10, Ikšķile)
Valda Krinkele Vadītāja 65030622 (arī faksa nr.), 26439220
valda.krinkele@ikskile.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" (Irbenāju iela 2, Ikšķile)
Laimīte Seņkāne-Soste Vadītāja 28672556 laimite.senkane.soste@ikskile.lv
Ikšķiles vidusskola (Skolas ielā 2, Ikšķilē)
Ginta Liepiņa Direktore 65020992
ginta.liepina@ikskile.lv
Ilona Eglīte Kancelejas vadītāja 65030236, fakss 65030236
vidusskola@ikskile.lv 
Raivis Kābelis Saimniecības vadītājs   raivis.kabelis@ikskile.lv  
Tīnūžu pamatskola („Kalnliepās”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā)
Zane Āboliņa Direktore
65068802 (arī faksa nr.)
zane.abolina@ikskile.lv
Mūzikas un mākslas skola (Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē)
Valda Jermanova Direktore 65030336, 20248195
valda.jermanova@ikskile.lv 
mms@ikskile.lv 
  Skolas lietvedība   lietvedibamms@ikskile.lv   
SIA "Ikšķiles māja" (Dainu iela 1A, Ikšķile)
Biruta Groza Valdes locekle   29155682, biruta.groza@ikskilesmaja.lv   
Juris Rudens Direktors 20258575, juris.rudens@ikskilesmaja.lv
Dace Kizino Ēku apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta vadītāja 26661675, dace.kizino@ikskilesmaja.lv  
Līga Ozoliņa Labiekārtošanas dienesta vadītāja 28306973, liga.ozolina@ikskilesmaja.lv
Jeļena Vakara Kasiere 65030249
Lāsma Vegnere Lietvede 65030316, fakss 65030216
birojs@ikskilesmaja.lv 
Ilze Kozule Juriste 65030316
Reģionālā pašvaldības policija (Dainu iela 1-3, Ikšķile)
Dežūrdaļa 67937102
Gundars Dzenis Ikšķiles novada nodaļas priekšnieks 29671723
gundars.dzenis@pp.gov.lv 
Pirmdienās 15.00 - 18.00
Ceturtdienās 15.00 - 18.00
Patrulējošā grupa ikskile@pp.gov.lv 
Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra
Ieva Kraukle Direktore 29455400
ieva.kraukle@ziliekalni.lv 
Armands Pivors Projektu vadītājs 25418443
armands.pivors@ikskile.lv 
Renāte Matule Biroja administratore/grāmatvede 22143197 renate.matule@ikskile.lv

Noderīga kontaktinformācija

-  Apkures, ūdensvada un  kanalizācijas tīklu avāriju gadījumos darba laikā zvanīt pa tālruni 65030316, ārpus darba laika – 26664498

- Lai izvairītos no pārpratumiem, kuras policijas kompetencē ir konkrētais gadījums, ārkārtas situācijā iesakām zvanīt uz numuru 112. (Zvanot uz numuru 112, jāsniedz precīza informācija!)

- Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļa – 67937102

Valsts policija - 02; 112; Ogre - tālrunis 65002400, 65002402

A/s "Sadales tīkls" elektrotīkla bojājumu gadījumā zvanīt tālr. 80200404; informatīvais tālr. 80200403.

- Ikšķiles pasta nodaļa - Birzes 33, Ikšķile, LV-5052, tālrunis 65030140.

- Mājas ZOO un dzīvnieku patversme "Mežvairogi" - Ķekavas pagasts, Ķekavas novads  www.mezavairogi.lv; tālr.29256261

- SIA "Ikšķiles māja"www.ikskilesmaja.lv,  tālr. 29430815

- Kapu pārzines:

Ikšķiles kapi: Brigita Mičurova, tālr.29254897

Pareizticīgo kapi: Tamāra Mežecka, tālr. 29764257

Lazdukalna kapi: Inese Ozola-Livčāne, tālr. 26649856

Pielikumi:
Download this file (peldu-iela.png)Peldu iela 22[Karte]
 
 
 

Jaunākās foto galerijas