Vārda dienu svin: Ramona, Ritma

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Nekustamā īpašuma Celtnieku 37 starpgabala, Tīnūžu pagastā izsole

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod trešajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 37 starpgabals, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020337) - zemesgabalu ar platību 0.0562 ha.

Izsoles sākumcena ir 1823.05 euro. Nodrošinājums 182.31 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 12.maija plkst. 1400 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Izsole notiks 2017.gada 19.maijā plkst. 1530 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Birutas Grozas pa tālruni 65036118 vai e-pastu – biruta.groza@ikskile.lv