Vārda dienu svin: Ginta, Gunda, Gunta

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Neapbūvētu zemesgabalu izsoles

Ikšķiles novada pašvaldība pārdod trešajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus Ikšķilē, Ikšķiles novadā - neapbūvētus zemes gabalus:

Nekustamā īpašuma adrese Kadastra Nr. Platība m2 Trešās izsoles sākum-cena EUR Nodroši-nājuma summa EUR Pieteikumu iesniegšanas Izsoles
datums Laiks datums laiks
līdz
Gobu iela 1, Ikšķile 74940150600 2547 23194.25 2319.43 17.03.2017. 14:00 24.03.2017. 15:00
Gobu iela 2, Ikšķile 74940150601 1223 10559.25 1055.93 15:15
Gobu iela 4, Ikšķile 74940150603 2421 20847.75 2084.78 15:30
Gobu iela 5, Ikšķile 74940150602 2454 23555.25 2355.53 15:45
Gobu iela 8, Ikšķile 74940150605 2428 23284.50 2328.45 16:00
Gobu iela 9, Ikšķile 74940150604 2522 22923.50 2292.35 16:15
Gobu iela 11, Ikšķile 74940150606 1452 14620.50 1462.05 24.03.2017. 14:00 31.03.2017. 15:00
Gobu iela 12, Ikšķile 74940150607 2427 22111.25 2211.13 15:15
Gobu iela 13, Ikšķile 74940150608 1525 15342.50 1534.25 15:30
Gobu iela 17, Ikšķile 74940150595 1237 12996.00 1299.60 15:45
Gobu iela 19, Ikšķile 74940150596 1344 13537.50 1353.75 16:00
Gobu iela 20, Ikšķile 74940150590 1282 12905.75 1290.58 16:15
Gobu iela 21, Ikšķile 74940150597 1399 14709.80 1470.98 31.03.2017. 14:00 07.04.2017. 15:00
Gobu iela 22, Ikšķile 74940150591 1277 12815.50 1281.55 15:15
Gobu iela 23, Ikšķile 74940150598 1353 14259.50 1425.95 15:30
Gobu iela 24, Ikšķile 74940150593 1205 11552.00 1155.20 15:45
Gobu iela 25, Ikšķile 74940150599 1426 15071.75 1507.18 16:00
Kārklu iela 50, Ikšķile 74940150592 1214 11642.25 1164.23 16:15

Pieteikumi, pievienojot nodrošinājuma pārskaitījuma maksājuma uzdevumu, jāiesniedz līdz tabulā norādītajam datumam un laikam Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00. Izsoles nodrošinājums pārskaitāms uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.

Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsoles notiks, atbilstoši tabulā norādītajam datumam un laikam, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Birutas Grozas pa tālruni 65036118 vai e-pastu – biruta.groza@ikskile.lv

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina šādu nekustamo īpašumu izsoles

1.Ikšķiles novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Riekstu ielā 6, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940120476) - zemesgabalu ar platību 0.2688 ha. Izsoles sākumcena ir 23200 euro. Nodrošinājums 2320 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim. Izsole notiks 2017.gada 17.martā plkst. 1500 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

2.Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 37 starpgabals, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020337) - zemesgabalu ar platību   0.0562 ha. Izsoles sākumcena ir 1919 euro. Nodrošinājums 191.9 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim. Izsole notiks 2017.gada 17.martā plkst. 1515 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

3.Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 104, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020124) - zemesgabalu ar platību 0.1203 ha. Izsoles sākumcena ir 4151,5 euro. Nodrošinājums 415.15 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim. Izsole notiks 2017.gada 17.martā plkst. 1530 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

4.Ikšķiles novada pašvaldība pārdod trešajā atklātajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Celtnieks 143, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (kadastra Nr. 74940020019) - neapbūvētu zemesgabalu ar platību 0.0727 ha. Izsoles sākumcena ir 2490,9 euro. Nodrošinājums 249.09 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim. Izsole notiks 2017.gada 17.martā plkst. 1545 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.marta plkst. 14:00 Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba dienās plkst.: P. 8:30-13:00, 14:00-19:00; O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00, P. 8.30-15:00.

Nodrošinājums veicams ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas kontu Nr. LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv

Sīkāka informācija par izsolāmo nekustamo īpašumu pie Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes Birutas Grozas pa tālruni 65036118 vai e-pastu – biruta.groza@ikskile.lv

Jaunākās foto galerijas