Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada pašvaldība un SIA “Ikšķiles māja” lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu rīcību un ievērot apkārtējās vides kārtību

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa, kas nenovēršami rodas, lai kādi arī būtu cilvēku ienākumi un preču patēriņa daudzums. Tas, ko var darīt ikviens – rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti tiem paredzētās vietās, nenodarītu kaitējumu videi, bet atkritumu savākšanas konteineri nebojātu novada estētisko veidolu.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku sūdzībām un SIA “Ikšķiles māja” direktora Jura Rudens novērojumiem, novadā gan pie šķiroto atkritumu konteineriem, gan pie daudzdzīvokļu mājām novietotajiem sadzīves atkritumu konteineriem tiek novietoti nešķiroto sadzīves atkritumu maisi, kas tiek atvesti no novada privātmāju rajoniem. No tā var secināt, ka tos, iespējams, novieto iedzīvotāji, kuri vēlas šādi ieekonomēt savus finanšu līdzekļus - likumsakarīgi – jo mazāk atkritumu, jo mazāk jāmaksā. Piemēram: līgums noslēgts par maza sadzīves atkritumu apjoma izvešanu reizi mēnesī, bet atlikušo sadzīves atkritumu apjoms tiek izmests atkritumu konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmos vai atstāts pie šķiroto atkritumu konteineriem. Vainīgos ir grūti saukt pie atbildības, jo formāli līgums par atkritumu izvešanu ir noslēgts. Tāpēc rodas situācija, ka gan ap šķiroto atkritumu konteineriem, gan ap pilsētā izvietotajiem sadzīves atkritumu konteineriem izveidojas atkritumu “kalni”, kuri apsaimniekotājam SIA “Ikšķiles māja” ir jāsavāc un jāizved, kas prasa papildus nodokļu maksātāju līdzekļus.

Līdz ar to, ja ir pārkāptas Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” normas, pašvaldībai ir tiesības piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta nosacījumus, kas nosaka - par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 (septiņdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro, bet juridiskajām personām — no 430 (četrsimt trīsdesmit) līdz 1400 (tūkstoš četrsimt) euro.

Vēlamies informēt, ka Pašvaldības policija ir uzsākusi pārbaudi par iedzīvotāju noslēgtajiem līgumiem ar komersantu SIA “Clean R” par atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu, jo saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” 17.4.apakšpunktu- ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir nodrošināt līguma noslēgšanu par viņa radīto vai pārvaldīto nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, vai gadījumā, ja vairāki atkritumu radītāji ir vienojušies par kopīgu atkritumu savākšanu, pilnvarot vienu personu noslēgt minēto līgumu savā vārdā.

Ikšķiles novada pašvaldības minētie Saistošie noteikumi nosaka, ka šķiroto sadzīves (zaļš konteiners - stikls /pudeles, burkas/, zils konteiners – papīrs /makulatūra un rakstāmpapīrs/, dzeltens konteiners – plastmasa /PET pudeles, iepakojums, kannas, maisiņi.) atkritumu pieņemšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas, ja tajos nav sadzīves atkritumu piejaukums. Līdz ar to Ikšķiles novada iedzīvotāji šķirotos sadzīves atkritumus var izmest tiem paredzētajos konteineros arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos vai arī nogādāt nekustamajā īpašumā “Kaparāmura karjers – Ezeri”. izvietotajos sadzīves atkritumu šķirošanas konteineros, bet sadzīves atkritumu savākšana un izvešana jānodrošina katram pašam atkritumu radītājam.

Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos:
1. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
2. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
3. Dainu ielas piebrauktuve (aiz Dainu ielas 3), Ikšķile - stikls, MAK, PET
4. Starp Melioratoru iela 6 un 8, Ikšķile - stikls, MAK, PET
5. Rīgas iela 2, Ikšķile - stikls, MAK, PET
6. Centra apbūves piebrauktuve (pie Skolas ielas 13), Ikšķile - stikls, MAK, PET
7. Centra apbūves piebrauktuve (starp Melioratoru ielu 4 un 8) - stikls, MAK, PET
8. Ziedu iela 31, Ikšķile – MAK
9. Skolas iela 2, Ikšķile – MAK
10. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile - stikls, MAK, PET
11. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile - stikls
12. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls
13. Dārza iela13, Ikšķile – stikls, PET
14. Mūrkroga iela 27, Ikšķile - stikls, MAK, PET
15. Bērzu iela 1, Ikšķile - stikls, MAK, PET
16. Kraujas, Tīnūži - stikls, MAK, PET

 
 
 

Izglītības aktualitātes