Vārda dienu svin: Ginta, Gunda, Gunta

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles vēstis

Ikšķiles novada pašvaldības informatīvais izdevums
"Ikšķiles Vēstis"
Reģ.apl. M001371
Redaktors - Jānis Putniņš
Tālr. 65020889, e- pasts: janis.putnins@ikskile.lv
Uzziņas pa tālr. 65020889
Makets, ofsetiespiedums - SIA " Poligrāfijas grupa Mūkusala"
Tirāža 3400.eks. Par faktiem un uzvārdiem rakstos atbild to autori.
 
Izdevuma numuri:

 
 
 

Jaunākās foto galerijas