Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “DRĒBKALNI” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) “Par detālplānojuma “Drēbkalni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 8.marta līdz 2017. gada 4.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 27.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumi:
Download this file (22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf)22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf[Lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai]
Download this file (Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf)Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf[Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi]
Download this file (Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf)Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf[Paskaidrojuma raksts]
Download this file (Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf)Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf[Grafiskā daļa]
 
 
 

Jaunākās foto galerijas