Vārda dienu svin: Alnis, Andulis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Drēbkalni” apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.28 (prot.Nr.5) „Par detālplānojuma „Drēbkalni” apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā - nekustamā īpašuma „Drēbkalni”, kadastra Nr.74940100015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940100015 teritorijas daļā, tiek plānota ražošanas objektu (metālapstrādei un metāla konstrukciju ražošanai), izejmateriālu un gatavās produkcijas noliktavas apbūvi, nojumes, kā arī palīgizmantošanu (biroji, vairumtirdzniecības noliktavas, palīgēkas, transporta būves (piebraucamie ceļi, autostāvvietas un laukumi), inženierapgādes objekti un tīkli).

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, t.i. 2017.gada 4.maijā.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
 
 

Jaunākās foto galerijas