Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma “Dalbiņi 2” pilnveidotās (otrās) redakcijas publisko apspriešanu

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 26.septembra lēmumu Nr.20 (prot.Nr.10) “Par detālplānojuma “Dalbiņi 2” pilnveidotās (otrās) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, pilnveidotā detālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 8.oktobra līdz 2018.gada 8.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 22.oktobrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas