Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņu izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 27.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.11 (prot. Nr.7) „Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma grafiskās daļas izmaiņu teritorijā ir iekļauta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940150575 un piegulošā piebraucamā ceļa teritorija.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir neplānot dīķa un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūvi.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Ikšķiles novada pašvaldība.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes