Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par lokālplānojuma „Kraujas iela 6” apstiprināšanu

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 28.februāra lēmumu Nr.21 (prot.Nr.3) „Par lokālplānojuma „Kraujas iela 6” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9/2018 „Lokālplānojuma „Kraujas iela 6” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojumu tiek grozīta Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana - Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), lokālplānojuma teritorijas daļā (zemes vienības ar adresi Kraujas iela 6, Ikšķile, Ikšķiles nov. teritorijā) par Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, atbilstoši plānotajai daudzfunkcionāla sporta un atpūtas centra būvniecībai.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes