Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Aigutas” apstiprināšanu

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 28.februāra lēmuma Nr.20 (prot.Nr.3) „Par detālplānojuma „Aigutas” apstiprināšanu” 1.punktu ir atzīts par spēku zaudējušu Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 30.oktobra lēmums Nr.43 (prot.Nr.11) “Par detālplānojuma “Aigutas” apstiprināšanu” un ar 2.punktu ir apstiprināts detālplānojums “Aigutas”.

Detālplānojuma risinājumā ir plānota ražošanas objektu apbūve ar nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikāciju objektiem nekustamā īpašuma „Aigutas”, kadastra Nr. 74940080012, atrašanās vieta – Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijas daļā.

Detālplānojums stājas spēkā 2018.gada 10.martā - nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes