Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATRADNĒ “MEŽA OŠĀNI” IECERES PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2018.gada 9.februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.1 (prot.Nr.5-14/6) “Par derīgo izrakteņu ieguves iesniegumu” par derīgo izrakteņu ieguvi dolomīta atradnē “Meža Ošāni”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Meža Ošāni”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. nr. 74940080186), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080418 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 19.februāra līdz 2018.gada 19.martam.

            Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 12.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: buvvalde@ikskile.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas