Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma “Mežaraupi” izmaiņu publisko apspriešanu

 Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.8) “Par detālplānojuma “Mežaraupi” izmaiņu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma izmaiņu projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 6.novembra līdz 2017.gada 4.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 27.novembrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes