Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Mednieku iela” izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 22.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.27 (prot. Nr.7) „Par detālplānojuma „Mednieku iela” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma „Mednieku iela”, kadastra Nr. 74940140032, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140030 teritorija, nekustamā īpašuma „Ogres meža tehnikums”, kadastra Nr. 74940140001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140001 teritorijas daļa, nekustamā īpašuma „Vidzeme”, kadastra Nr. 74940140016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140028 teritorija, platība - 1,63 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot Mednieku ielas izbūvi no krustojuma ar Mežezera ielu kā Ogres pilsētā esošās Mednieku ielas turpinājumu līdz autoceļam P5.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Ikšķiles novada pašvaldība.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes