Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma “Mežaparks” un vides pārskata publisko apspriešanu

Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojums “Mežaparks” nekustamā īpašuma “Mežaparks”, atrašanās vieta – Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, teritorijai, pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.24 (prot. Nr.6) „Par detālplānojuma „Mežaparks” un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015.gada 26.augusta lēmumu Nr.16 (prot. Nr.9) „Par detālplānojuma „Mežaparks” izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Damsijas”, reģ. Nr. 40003875540, adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV–1039.

Detālplānojums “Mežaparks” ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura izstrādes termiņš ir līdz 2017.gada 26.augustam un tā izstrādes laiks ir 2 gadi. Detālplānojuma īstenošana ietekmēs nekustamā īpašuma “Mežaparks” teritoriju un atsevišķas tam tieši piegulošās teritorijas.

Līdz ar detālplānojuma publisko apspriešanu tiek izsludināta arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros sagatavotā Vides pārskata projekta detālplānojumam “Mežaparks” sabiedriskā apspriešana. Vides pārskata projekta izstrādātāja ir SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24D, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017, mājaslapa www.videseksperti.lv.

Detālplānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 6. jūnija līdz 2016. gada 18. jūlijam.

Detālplānojuma “Mežaparks” redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.jūnijā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības domes sēžu zālē, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem;

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu un tā vides pārskatu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē – pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00 un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2016.gada 18.jūlijam vai 40 dienu laikā pēc paziņojuma publikācijas dienas var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

 
 
 

Būvvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas