Vārda dienu svin: Velta, Velda

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “APINĪŠI” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016. gada 24. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.37 (prot.Nr.2) “Par detālplānojuma “Apinīši” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 10.marta līdz 2016.gada 10.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 21.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projekts var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.
 
 
 

Būvvaldes aktualitātes