Vārda dienu svin: Linda, Janīna

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Par publiskās apspriešanas derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Kadiķu pļava” rezultātiem

 Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde 2017.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1.2. (prot.Nr.5-14/23) "Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu" (sk.pielikumā).

Pielikumi:
Download this file (Lemums_par_Kadiku_plavas_23sede_16062017.pdf)Lēmums[ ]
Download this file (tabula1-shema.pdf)Pielikums[ ]
Download this file (tabula2.pdf)Pielikums[ ]

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojuma “Sapņu krasti” izmaiņas)

2017.gada 24.jūlijā plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma “Sapņu krasti” izmaiņu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

27.06.2017. Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “SAPŅU KRASTI” IZMAIŅU PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.maija lēmumu Nr.20 (prot.Nr.6) “Par detālplānojuma “Sapņu krasti” izmaiņu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 14.jūnija līdz 2017. gada 14.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 26.jūnijā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.27 (prot. Nr.5) „Par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma “Spriči”, kadastra Nr.74940110007, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940110007 teritorija 3,73 ha platībā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt savrupmāju apbūves plānošanu jaunveidojamās zemes vienībās, detalizējot prasības apbūvei mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM-2 un DzM-4), Citas koptās zaļumvietas (CZ) un Tehniskās apbūves (T) teritorijās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas – Albīne Riņķe un Līga Grīnberga.

Paziņojums par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.26 (prot. Nr.5) „Par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.74940121292, atrašanās vieta – Ikšķile, Ikšķiles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940121292 teritorija 0,3020 ha platībā.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā “Mežaraupi”, nosakot Labiekārtotu apstādījumu teritorijā (LA) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas apakšzonu, kurā nav atļauta dzīvojamās ēkas būvniecība.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes ierosinātāja – Karīna Fedotova.

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes