Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņu apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.12 (prot.Nr.12) „Par detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņu apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu risinājumā netiek plānota dīķa un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūve detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņas)

2018.gada 22.oktobrī plkst. 17.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkas sēžu zālē, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma „Gobas”, „Elkšņu ceļš” izmaiņu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

08.10.2018.  Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

Paziņojums par detālplānojuma “Dalbiņi 2” pilnveidotās (otrās) redakcijas publisko apspriešanu

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 26.septembra lēmumu Nr.20 (prot.Nr.10) “Par detālplānojuma “Dalbiņi 2” pilnveidotās (otrās) redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, pilnveidotā detālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 8.oktobra līdz 2018.gada 8.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 22.oktobrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Par dzelzsbetona izstrādājumu un transportbetona neatbilstību

Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde ir saņēmusi informāciju no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) par tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros veiktās pārbaudes SIA “SATIS”, reģ.Nr.40003108492, piederošajā dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē Gaujas ielā 24/21, Vangažos, Inčukalna novadā rezultātiem. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka SIA “SATIS” ražo un un piedāvā Latvijas tirgū dažādus dzelzsbetona izstrādājumus - kāpnes, dobās plātnes, sijas, rīģeļus, kolonnas un transportbetonu, kuriem nav veikts normatīvajos aktos noteiktais atbilstības novērtējums.

Papildus informāciju skatīt PTAC tīmekļa vietnē šeit:

http://ptac.gov.lv/lv/news/ptac-konstate-parkapumus-dzelzsbetona-izstradajumu-razotne

Paziņojums par detālplānojuma „Bērzi” izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 29.augusta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.23 (prot.Nr.9 ) „Par detālplānojuma „Bērzi” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940040152 teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir publiskās apbūves (degvielas uzpildes stacijas, tirdzniecības nama, atpūtas nama, kafejnīcas, autoservisa) ar nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženierkomunikāciju objektiem plānošana.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji – Zigmunds Kalniņš un Zane Līdaka.

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas