Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojums “Aigutas”)

2018.gada 5.februārī plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkas sēžu zālē, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma “Aigutas” projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

17.01.2018.  Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

Paziņojums par lokālplānojuma “Kraujas iela 6” publisko apspriešanu

    Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 20.decembra lēmumu Nr.18 (prot.Nr.10) “Par lokālplānojuma “Kraujas iela 6” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

   Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 12.februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.janvārī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

  Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 20.decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.17 (prot.Nr.10) „Par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu risinājumā netiek plānota kopējas ūdens ņemšanas vietas izbūve detālplānojuma teritorijā, nosakot tās teritorijā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas apakšzonu .

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Augšnoriņas” grozījumu apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 29.novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.29 (prot.Nr.9) „Par detālplānojuma „Augšnoriņas” grozījumu apstiprināšanu”.

Detālplānojuma grozījumu risinājumā precizēti apgrūtinājumi un projektēta jaunu zemes vienību veidošana, veikta sarkano līniju koriģēšana. Detālplānojuma teritorijai tiek plānota piekļūšana pa Vecnoriņu ielu, izbūvējot plānoto apgriešanās laukumu pirms būvatļaujas saņemšanas jaunu ēku būvniecībai detālplānojuma teritorijā.

Ar apstiprinātajiem detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma „Augšnoriņas” grozījumi stājās spēkā 19.12.2017, jo paziņojums par detālplānojuma „Augšnoriņas” grozījumu apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.12.2017., laidiens Nr.251 (6078), publikācijas Nr.2017/251.TP1

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “AIGUTAS” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 29.novembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.9 ) “Par detālplānojuma “Aigutas” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 14.decembra līdz 2018.gada 11.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 8.janvārī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes