Vārda dienu svin: Daina, Dainida, Dainis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojuma “Augšnoriņas” grozījumi)

2017.gada 30.oktobrī plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkas sēžu zālē, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma “Augšnoriņas” grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

12.10.2017.  Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

Paziņojums par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.augusta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.28 (prot.Nr.5) „Par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu risinājumā netiek plānota dīķa un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūve detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “AUGŠNORIŅAS” GROZĪJUMU PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.27 (prot.Nr.5) “Par detālplānojuma “Augšnoriņas” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 14.septembra līdz 2017.gada 12.oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 2.oktobrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “DALBIŅI 2” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.30 (prot.Nr.5) “Par detālplānojuma “Dalbiņi 2” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 14.septembra līdz 2017.gada 12.oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 18.septembrī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Par publiskās apspriešanas derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Kadiķu pļava” rezultātiem

 Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde 2017.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1.2. (prot.Nr.5-14/23) "Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu" (sk.pielikumā).

Pielikumi:
Download this file (Lemums_par_Kadiku_plavas_23sede_16062017.pdf)Lēmums[ ]
Download this file (tabula1-shema.pdf)Pielikums[ ]
Download this file (tabula2.pdf)Pielikums[ ]

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas