Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Paziņojums par lokālplānojuma „Kraujas iela 6” izstrādes uzsākšanu

 Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 25.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.15 (prot. Nr.8) „Par lokālplānojuma „Kraujas iela 6” izstrādes uzsākšanu, grozot Ikšķiles novada teritorijas plānojumu”.

Lokālplānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74050010549 un adresi Kraujas iela 6, Ikšķile, Ikšķiles nov. un tai piegulošā Kraujas ielas posma teritorija.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Ikšķiles novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu - Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM), lokālplānojuma teritorijas daļā par Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, atbilstoši plānotajai daudzfunkcionāla sporta un atpūtas centra būvniecībai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Edgars Masaļskis.