Vārda dienu svin: Severīns, Urzula

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Aicinām uz apmācību programmu “STOP 4-7” - palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām, viņu vecākiem un pedagogiem

2018. gada februārī notiks bezmaksas atbalsta programmas apmācības speciālistiem „Sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem”, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapijas programmu “STOP 4-7”, kura savukārt balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos. Programma vērsta uz nevēlamajā uzvedībā iesaistīto visu trīs pušu – bērnu, viņu vecāku un pedagogu – uzvedības maiņu, un pētījumi rāda, ka tieši šāds sadarbības modelis dod visefektīvākos rezultātus uzvedības problēmu mazināšanā.
Latvijā un ārzemēs veiktie pētījumi pierāda, ka uzvedības problēmas var novērst, jau no četru gadu vecuma intensīvi trenējot bērnu sociālās prasmes un vienlaikus stiprinot vecāku un pedagogu iemaņas disciplinēt bērnus. Tas ir svarīgi, lai nepieņemama un kaitnieciska uzvedība, noteikumu pārkāpumi un agresīva rīcība neturpinātos arī skolas un jauniešu vecumā. Būtiski, ka uzvedības problēmas ne vienmēr nozīmē tikai apkārtējiem redzamu, traucējošu uzvedību – psiholoģijā par uzvedības grūtībām tiek dēvēta arī, piemēram, trauksme, pārlieku liela kautrība, grūtības saskarsmē, problēmas atpazīt un paust emocijas, kas apgrūtinoši ir pašam bērnam un kaitē bērna emocionālajai veselībai ilgtermiņā.
Norises vieta: Veselības un sociālo lietu pārvalde, Daugavas prospekts 34, Ikšķile
Norises laiks:
7. februāris plkst. 10:00 -17:00
14. februāris plkst. 10:00 -17:00
28. februāris plkst. 10:00 -17:00
16. maijs (laiks tiks precizēts) – noslēguma konference
Apmācību laikā dalībniekiem tiks nodrošinātas kafijas pauzes un uzkodas.
Apmācību vadītāji:
• Wim de Mey (Beļģija), Dr.psych., doc. Ģentes Universitāte (Beļģija), programmas STOP 4-7 autors un treneris;
• Inese Lapsiņa, Mg.psych., LU psiholoģijas doktorante, KBT terapeite, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris;
• Laura Pirsko, Dr. psych, KBT psihoterapeite, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris;
• Ieva Bite, Dr.psych., klīniskā psiholoģe, KBT terapeite, LU asoc.prof., STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, un citi interesenti. Dalībnieki saņems A līmeņa profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību.
Apmācības būs bez maksas, taču lai pretendētu dalībai programmā, līdz 24. novembrim nosūtiet motivācijas eseju, kāpēc vēlaties iesaistīties apmācību programmā, un savu kontaktinformāciju uz kiparunams@inbox.lv. Līdz 15.decembrim apmācību pretendentiem tiks paziņoti atlases rezultāti.
Projekta vadītāja un kontaktpersona: Sanda Reikmane (PPII “Ķiparu nama” vadītāja), mob.tālr. 26311011.
Programmas mērķis:
Izveidot 40 līdz 50 speciālistiem jaunu sabiedrisku aktivitāti - apmācības programmu “STOP 4-7” ar izstrādātiem un pilnveidotiem speciālistu darbam noderīgiem metodiskiem izdales materiāliem par jaunu, pasaulē aktuālu atbalsta pakalpojumu, lai pilnveidotu to iemaņas darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar uzvedības traucējumiem un nodrošinātu iespēju strādāt ar jauno atbalsta pasākumu. Saņemt atbalstu supervīzijās. Pilnveidot atbalsta pasākumus ilgtermiņā, kas pieejami Ikšķiles novada ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai preventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus (piemēram, pusaudžu gados) un to ietekmi uz bērnu un tā dzīvi sabiedrībā.
Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, trenējot bērnu sociālās prasmes, apmācot vecākus un skolotājus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu, noteikumu ieviešanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. Lai gan programma “STOP 4 – 7” paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem, tomēr tajā apgūstamie nevēlamas uzvedības mazināšanas principi būs noderīgi arī profesionāļiem, kas strādā ar sākumskolas vecuma bērniem.
Programmas efektivitātes pētījumu rezultāti Beļģijā rāda, ka pēc vecāku apmācību programmas STOP 4-7 apguves:
1) pakāpeniski samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā uzvedība;
2) uzlabojas bērnu problēmu risināšanas prasmes;
3) vecāku audzinošā uzvedība mainījās - pastiprinājās pozitīvā audzināšana un samazinājās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence.
Aptaujājot vairākus Ikšķiles novada mācību iestāžu speciālistus, projekta autori, privātā pirmsskolas iestāde “Ķiparu nams”, secinājuši, ka ar katru gadu bērnudārzos un skolās palielinās bērnu skaits, kuriem ir uzvedības problēmas, vardarbības izpausmes, bērni ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (turpmāk UDHS), kā arī palielinās bērnu skaits, kuriem vērojamas autiskā spektra traucējumi. Minēto mācību iestāžu speciālisti min, ka katrā grupā un klasē vidēji 25-30% bērniem ir vērojami šāda veida traucējumi, kas ietekmē kopējo mikroklimatu. Agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir izveidota Beļģijā un sekmīgi tiek realizēta STOP 4-7 centros 15 Beļģijas pašvaldībās. STOP 4-7 ir multimodāla (vienlaicīgi atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām.
Latvija ir pirmā valsts ārpus Beļģijas, kurā ir adaptēta un realizēta programma STOP 4-7. Programmas adaptēšanas un realizācijas laikā no 2015.-2017.gadam Ikšķiles un Rīgas grupās tika veikti programmas efektivitātes pētījums. Pētījuma rezultāti rāda, ka agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir viena no alternatīvām, lai savlaicīgi apzinātu un mazinātu bērnu uzvedības problēmas esošajā un vēlākajos vecumposmos, trenējot bērnu ar eksternalizētas uzvedības problēmām sociālo prasmes, izglītojot un trenējot bērnu vecākus un skolotājus. Izvērtējot jau organizēto grupu darba efektivitāti var secināt, ka tajās ģimenēs, kuras apmeklēja gan vecāku nodarbības, gan bērnu sociālo prasmju treniņus, gan iesaistīja bērna skolotājus, tika novērota bērna agresīvas uzvedības un uzmanības problēmu samazināšanās pēc programmas apguves. Tāpat samazinājās vecāku izjustais ar bērna audzināšanu saistītais stress un uzlabojās vecāku audzināšanas prasmes. Sagatavotie speciālisti varēs veidot savus STOP 4-7 centrus, ilgtermiņā attīstot sociāli atbildīgu sabiedrību.
Uz ceļa kopā esam stiprāki!

Daugava

logo

 
 
 

Aktualitātes

Aizritējis mini seminārs "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

20-10-2017

20.oktobrī  Veselības un sociālo lietu pārvaldē neformālā gaisotnē notika Labklājības ministrijas organizētais mini seminārs "Maziem mirkļiem ir liela nozīme", kuru vadīja  trīs  meitu tēvs Armands Simsons un piecu bērnu māte, psiholoģe Kristīne Balode. Semināra pirmajā daļā Armands Simsons īsumā sniedza informāciju par vecāku tiesībām, kādus atvieglojumus,  pabalstus vecākiem piedāvā valsts. Viņš aicināja vecākus būt sava novada patriotiem un aktīvi piedalīties  konkursā...

Lasīt vairāk

Aizvadīta tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

18-10-2017

18.oktobrī Ikšķiles tautas namā notika kārtējā Centrālās bibliotēkas organizētā tikšanās ar daudzu romānu autori Ingunu Baueri. Pasākuma ieskaņā Baueres kundze īsumā pastāstīja par sevi, atklājot, ka rakstniecībai pievērsusies pēc vēstules nosūtīšanas žurnālam “Ieva” un redaktore aicinājusi uzrakstīt stāstījumus par vietējiem cilvēkiem. Savukārt uzvarot “Lauku Avīzes” rīkotajā romānu konkursā, radusies vēlme turpināt strādāt šajā jomā. Rakstniecei klajā jau nākuši seši romāni par ievērojamām...

Lasīt vairāk

LIKTA aicina pieteikties Ikšķiles novada skolotājus balvai “Platīna pele 2017”

17-10-2017

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) līdz 31. oktobrim aicina Ikšķiles novada skolotājus, e-prasmju pasniedzējus un citus pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā Latvijā, pieteikties IKT gada balvas «Platīna Pele 2017» kategorijai «Labākais E-skolotājs». Kategorijas «Labākais E-skolotājs» partneris – sabiedrība Tilde – Labākajam E-skolotājam piešķirs naudas prēmiju 1 000 eiro apmērā (ietverot nodokļus). Balvas...

Lasīt vairāk

Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību un laimē vērtīgas balvas savai ģimenei

17-10-2017

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Šajā konkursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt mums uzvarēt! Balsot par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm varēs no 2. līdz 31.oktobrim jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv.  Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad pirmo reizi...

Lasīt vairāk

VAS “Latvijas dzelzceļš” informē

17-10-2017

VAS “Latvijas dzelzceļš” informē, ka naktī no 25.10.2017 plkst. 19.00 līdz 26.10.2017 plkst.8.00 tiks slēgta autotransporta kustībai dzelzceļa pārbrauktuve Nr.105 Ikšķilē, Skolas ielā sakarā ar remontu.

Lasīt vairāk

Ikšķiles un Ogres novadnieki startēs vērienīgajās motokrosa sacensībās “Arēnā Rīga”

17-10-2017

21. oktobrī, Latvijas lielākajā multifunkcionālajā hallē “Arēna Rīga” norisināsies vēl iekštelpu motokrosa sacensības, kurās dalību ņems arī ikšķilnieki un ogrēnieši Intars Lesnieks, Kirils Maslovs, Patriks Igals, Raivis Siks, Niks Niklāvs Sūna un Renārs Līmanis no Motokross ārēnā jeb “arenakross’ ir sacensības, kurās motosportisti sacenšas īpašā, iekštelpās izbūvētā trasē. Organizatori paredz, ka 21. oktobrī “Arēna Rīga” būs pārpildīta ar motosporta faniem no...

Lasīt vairāk

Konkursa „Eksporta un inovācijas balva 2017” otrajā kārtā izvirzīti 30 uzņēmumi

17-10-2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa „Eksporta un inovācijas balva 2017” četrās kategorijās iesniegti 107 pieteikumi no uzņēmumiem visā Latvijā. Noslēgusies konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošana un izvērtēšana, un konkursa 2. kārtai ir izvirzīti 30 uzņēmumi. Saskaņā ar konkursa nolikumu, iesniegto pieteikumu izvērtēšana notiek divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tika izvērtēti dalībnieku pieteikumi, un žūrijas komisija izvirzīja...

Lasīt vairāk

Notiks mini seminārs "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

16-10-2017

Aicinām  pieteikties ģimenes uz Labklājības ministrijas organizēto mini semināru "Maziem mirkļiem ir liela nozīme" 20.oktobrī plkst. 15.00 Veselības un sociālo lietu pārvaldē Ikšķilē, Daugavas prospektā 34.  Mini semināru vadīs trīs  meitu tēvs Armands Simsons un psiholoģe Kristīne Balode. Programmā: neliela tehniska info, par to, kādas ir vecāku tiesības, kas viņiem pienākas (brīva diena 1. septembrī u.tml. noderīga info), mini semināru vadītāji stāsta praktisku info...

Lasīt vairāk

Sarunu vakars ar un par klavierēm Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā

15-10-2017

Balto un melno taustiņu skaņas spēj uzburt pasakas, vēsturiskus notikumus, mīlestību, krītošo lapu čaboņu, strauta urdziņu, vēja šalkas, sapni par ceļu uz nezināmo, bet vēlamo. 20.oktobrī plkst.17.00 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas zālē uz sarunu vakaru ar klavierēm, par ceļu uz klavieru noslēpumu atklāšanu, mūs aicina ikšķilnieks, jaunais pianists un Latvijas pianisma uzlecošā zvaigzne, daudzu Latvijas un starptautisku konkursu laureāts, jauks...

Lasīt vairāk