Vārda dienu svin: Gaisma, Auseklis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Aicinām uz apmācību programmu “STOP 4-7” - palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām, viņu vecākiem un pedagogiem

2018. gada februārī notiks bezmaksas atbalsta programmas apmācības speciālistiem „Sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem”, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas uzvedības terapijas programmu “STOP 4-7”, kura savukārt balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos. Programma vērsta uz nevēlamajā uzvedībā iesaistīto visu trīs pušu – bērnu, viņu vecāku un pedagogu – uzvedības maiņu, un pētījumi rāda, ka tieši šāds sadarbības modelis dod visefektīvākos rezultātus uzvedības problēmu mazināšanā.
Latvijā un ārzemēs veiktie pētījumi pierāda, ka uzvedības problēmas var novērst, jau no četru gadu vecuma intensīvi trenējot bērnu sociālās prasmes un vienlaikus stiprinot vecāku un pedagogu iemaņas disciplinēt bērnus. Tas ir svarīgi, lai nepieņemama un kaitnieciska uzvedība, noteikumu pārkāpumi un agresīva rīcība neturpinātos arī skolas un jauniešu vecumā. Būtiski, ka uzvedības problēmas ne vienmēr nozīmē tikai apkārtējiem redzamu, traucējošu uzvedību – psiholoģijā par uzvedības grūtībām tiek dēvēta arī, piemēram, trauksme, pārlieku liela kautrība, grūtības saskarsmē, problēmas atpazīt un paust emocijas, kas apgrūtinoši ir pašam bērnam un kaitē bērna emocionālajai veselībai ilgtermiņā.
Norises vieta: Veselības un sociālo lietu pārvalde, Daugavas prospekts 34, Ikšķile
Norises laiks:
7. februāris plkst. 10:00 -17:00
14. februāris plkst. 10:00 -17:00
28. februāris plkst. 10:00 -17:00
16. maijs (laiks tiks precizēts) – noslēguma konference
Apmācību laikā dalībniekiem tiks nodrošinātas kafijas pauzes un uzkodas.
Apmācību vadītāji:
• Wim de Mey (Beļģija), Dr.psych., doc. Ģentes Universitāte (Beļģija), programmas STOP 4-7 autors un treneris;
• Inese Lapsiņa, Mg.psych., LU psiholoģijas doktorante, KBT terapeite, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris;
• Laura Pirsko, Dr. psych, KBT psihoterapeite, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris;
• Ieva Bite, Dr.psych., klīniskā psiholoģe, KBT terapeite, LU asoc.prof., STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu treneris

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, un citi interesenti. Dalībnieki saņems A līmeņa profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību.
Apmācības būs bez maksas, taču lai pretendētu dalībai programmā, līdz 24. novembrim nosūtiet motivācijas eseju, kāpēc vēlaties iesaistīties apmācību programmā, un savu kontaktinformāciju uz kiparunams@inbox.lv. Līdz 15.decembrim apmācību pretendentiem tiks paziņoti atlases rezultāti.
Projekta vadītāja un kontaktpersona: Sanda Reikmane (PPII “Ķiparu nama” vadītāja), mob.tālr. 26311011.
Programmas mērķis:
Izveidot 40 līdz 50 speciālistiem jaunu sabiedrisku aktivitāti - apmācības programmu “STOP 4-7” ar izstrādātiem un pilnveidotiem speciālistu darbam noderīgiem metodiskiem izdales materiāliem par jaunu, pasaulē aktuālu atbalsta pakalpojumu, lai pilnveidotu to iemaņas darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar uzvedības traucējumiem un nodrošinātu iespēju strādāt ar jauno atbalsta pasākumu. Saņemt atbalstu supervīzijās. Pilnveidot atbalsta pasākumus ilgtermiņā, kas pieejami Ikšķiles novada ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai preventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus (piemēram, pusaudžu gados) un to ietekmi uz bērnu un tā dzīvi sabiedrībā.
Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, trenējot bērnu sociālās prasmes, apmācot vecākus un skolotājus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu, noteikumu ieviešanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. Lai gan programma “STOP 4 – 7” paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem, tomēr tajā apgūstamie nevēlamas uzvedības mazināšanas principi būs noderīgi arī profesionāļiem, kas strādā ar sākumskolas vecuma bērniem.
Programmas efektivitātes pētījumu rezultāti Beļģijā rāda, ka pēc vecāku apmācību programmas STOP 4-7 apguves:
1) pakāpeniski samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā uzvedība;
2) uzlabojas bērnu problēmu risināšanas prasmes;
3) vecāku audzinošā uzvedība mainījās - pastiprinājās pozitīvā audzināšana un samazinājās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence.
Aptaujājot vairākus Ikšķiles novada mācību iestāžu speciālistus, projekta autori, privātā pirmsskolas iestāde “Ķiparu nams”, secinājuši, ka ar katru gadu bērnudārzos un skolās palielinās bērnu skaits, kuriem ir uzvedības problēmas, vardarbības izpausmes, bērni ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (turpmāk UDHS), kā arī palielinās bērnu skaits, kuriem vērojamas autiskā spektra traucējumi. Minēto mācību iestāžu speciālisti min, ka katrā grupā un klasē vidēji 25-30% bērniem ir vērojami šāda veida traucējumi, kas ietekmē kopējo mikroklimatu. Agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir izveidota Beļģijā un sekmīgi tiek realizēta STOP 4-7 centros 15 Beļģijas pašvaldībās. STOP 4-7 ir multimodāla (vienlaicīgi atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām.
Latvija ir pirmā valsts ārpus Beļģijas, kurā ir adaptēta un realizēta programma STOP 4-7. Programmas adaptēšanas un realizācijas laikā no 2015.-2017.gadam Ikšķiles un Rīgas grupās tika veikti programmas efektivitātes pētījums. Pētījuma rezultāti rāda, ka agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir viena no alternatīvām, lai savlaicīgi apzinātu un mazinātu bērnu uzvedības problēmas esošajā un vēlākajos vecumposmos, trenējot bērnu ar eksternalizētas uzvedības problēmām sociālo prasmes, izglītojot un trenējot bērnu vecākus un skolotājus. Izvērtējot jau organizēto grupu darba efektivitāti var secināt, ka tajās ģimenēs, kuras apmeklēja gan vecāku nodarbības, gan bērnu sociālo prasmju treniņus, gan iesaistīja bērna skolotājus, tika novērota bērna agresīvas uzvedības un uzmanības problēmu samazināšanās pēc programmas apguves. Tāpat samazinājās vecāku izjustais ar bērna audzināšanu saistītais stress un uzlabojās vecāku audzināšanas prasmes. Sagatavotie speciālisti varēs veidot savus STOP 4-7 centrus, ilgtermiņā attīstot sociāli atbildīgu sabiedrību.
Uz ceļa kopā esam stiprāki!

Daugava

logo

 
 
 

Aktualitātes

Bezmaksas apmeklējums bērnu izklaides centrā „Džungļu parks”

11-12-2017

Tuvojoties brīnumu apvītajiem un sirds siltuma pilnajiem Ziemassvētkie, bērnu izklaides centrs „Džungļu parks” 20. decembrī no pulksten 11.00-19.00 piedāvā bez maksas izrotaļāties un atpūsties maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Lai bez maksas apmeklētu „Džungļu parku”, jāuzrāda maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusa izziņa un jāapmeklē centrs pilngadīgas personas pavadībā, kas parakstās par drošības noteikumu ievērošanu un bērnu...

Lasīt vairāk

Teātra sporta turnīrs Iecavas vidusskolā

11-12-2017

  Kā ik gadu, Adventa laikā Iecavas vidusskolā tiek organizēts sadraudzības turnīrs, kurā neiztrūkstošas ir Ikšķiles vidusskolas komandas. Šogad jāuzteic jaunā maiņa – 5.a klases komanda, kuras dalībnieces, vēl būdamas ceturtklasnieces, sāka izmēģināt darboties improvizācijā, turklāt rezultāts izrādījās veiksmīgs. Šobrīd meitenes ir gatavas piedalīties arī nopietnākos turnīros. 

Lasīt vairāk

Zentu Mauriņu (1897 - 1978), rakstnieci, zinātnieci atceroties

11-12-2017

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas abonementā var iepazīties ar grāmatu izstādi veltītu Zentas Mauriņas atcerei.

Lasīt vairāk

Aizvadīts jauniešu vokālā ansambļa "Vivo" un draugu koncerts

11-12-2017

  Svētdien Tīnūžu tautas namā noticis jauniešu vokālā ansambļa un draugu Adventa laika koncerts. Koncertā ansambļa "Vivo" sniegumu kuplināja koris "Stradiņi". Koncerta ievaddaļā "Vivo" izpildīja savas mīļākās dziesmas, kam sekoja Adventa laika skaņdarbi.      

Lasīt vairāk

Jauno pianistu pieredze starptautiskajos un Latvijas konkursos

11-12-2017

  Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Rimmas Pudānes jaunās pianistes Rūta Lejiņa (2.klase) un Lība Luīze Eltermane (5.klase) gada nogalē ir piedalījušās konkursos, un guvušas ļoti nozīmīgu un motivējošu konkursu pieredzi, stresa noturības pārbaudi un iespaidus.

Lasīt vairāk

Daugavas prospekta tirdziņš

10-12-2017

  10.decembrī Ikšķilē Ziemassvētku noskaņās notika Daugavas prospekta tirdziņš, kuru ar Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu organizēja veikals “Labumu bode”. No pusdienas laika līdz pat vakaram Ikšķiles novada iedzīvotāji un viesi varēja nesteidzīgi izstaigāt tirdziņu, apmeklēt eglīšu rotājumu izgatavošanas radošo darbnīcu, kurā darbojās biedrība “Rasas krāsas”, kā arī naksnīgā atmosfērā noklausīties brīnišķīgu kamermūzikas koncertu “Nakts mūzika” ar Ievas Šablovskas (arfa), Sondras Lejmalnieces...

Lasīt vairāk

“Lai sveces iedegas...”

08-12-2017

Tīnūžu pamatskolā pirmdien, 4. decembrī, kopīgā pasākumā tika iedegta pirmā svecīte Adventes vainagā. Kā savā uzrunā minēja direktora vietniece Ineta Seile “Adventa laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas tiek uzskatīts par pārdomu laiku, kad mūsu domām ir milzīgs spēks, un tas, ko mēs šajā laikā domāsim un vēlēsimies, vēlāk arī piepildīsies.” Ļoti patīkams viesis Tīnūžu pamatskolā bija Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes...

Lasīt vairāk

Bērnudārzam "Čiekuriņš"- Spāru svētki (video)

07-12-2017

Vēl pavisam nesen, šā gada 24.maijā, jaunās pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.  7.decembrī bērnudārza būvei jau tika svinēti Spāru svētki.

Lasīt vairāk

Ikšķiles vidusskola (reģ.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidātu matemātikas skolotāju vakancei

07-12-2017

Informācija par matemātikas skolotāja vakanci Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darba laiks: 18 stundas nedēļā (3 dienas) Darba alga: līdz 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas)   Būtiskākie darba pienākumi: Pildīt skolotāja pienākumus, vadot matemātikas stundas. Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem. Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem...

Lasīt vairāk

Jaunākās foto galerijas