Vārda dienu svin: Daina, Dainida, Dainis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA APBALVO LABĀKOS SKOLOTĀJUS (VIDEO)

 

Jau astoto gadu Ikšķiles novadā Skolotāju diena tika atzīmēta īpaši - 6.oktobrī pašvaldība apbalvoja labākos un talantīgākos pedagogus, piešķirot titulus “Gada pedagogs” un “Goda pedagogs”.

Pedagogus sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš norādīja, ka novadā strādā apmēram 320 pedagogi, kas izglīto kopumā gandrīz 3 tūkstošus bērnu un jauniešu. “Prieks, ka no apmēram 9 tūkstošiem Ikšķiles novada iedzīvotāju trešā daļa ir jauni cilvēki, kas veidos mūsu novada un valsts nākotni,” sacīja I.Trapiņš. Viņš arī atzina, ka līdzīgi kā valstī, arī Ikšķiles novadā izglītības jomā šis ir lielu pārmaiņu laiks - Tīnūžu skolai nākamgad gaidāma reogranizācija, Ikšķiles vidusskolai durvis vērs jauns korpuss, Ikšķilē top jauna pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš". Tiek plānota arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšana un sporta skolas dibināšana.

Svinīgajā pasniegšanas ceremonijā balvas pedagogiem pasniedza Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs un Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Pretendentus pašvaldības balvai varēja izvirzīt vecāki un izglītojamie, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki un vadība. Šogad konkursam “Gada un Goda pedagogs” tika pieteikti 9 pretendenti. Pēc pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija par izcilu ieguldījumu katra skolēna izaugsmē un pedagoģiskās pieredzes tālāknodošanu, atklājot savu profesionālo meistarību un pozitīvi ietekmējot izglītības attīstību, piešķīra trīs titulus “Gada pedagogs” un vienu “Goda pedagogs”, pasniedzot katram pedagogam arī dāvanu karti 1000 eiro vērtībā.

Balvu “Ikšķiles novada Goda pedagogs“ saņēma Ikšķiles pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Brigita Adamoviča. “Brigitas Adamovičas grupā neviens netiek nepamanīts, katram tiek veltīts smaids, katram tiek veltīts labs vārds, tiek arī respektēti mazo princešu gājieni. Brigita tiešām ar sirdi dara savu darbu nu jau vairāk kā 37 gadus un ir absolūti labākais pretendents titulam “Goda pedagogs,” tā savā pieteikumā nominācijai skolotāju raksturo piecgadīgās Karolīnas mamma un vēl 10 “Mežrozīšu” grupas bērnu vecāki. Brigita ir krietna un godprātīga skolotāja. Strādā ar lielu mīlestību un atbildību. Prot atrast pieeju katram bērnam kā kaut kam vienreizējam un neatkārtojamam. Atsaucīga dažāda veida idejām un novitātēm. Taktiska pret kolēģēm, atsaucīga, izteikti saimnieciska,” par Brigitu teic kolēģi.

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” saņēma Ikšķiles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Zane Bēķe.  Ar mīlestību, uzmanību un pacietību tiešām var darīt brīnumus. Jebkurš, kas kādreiz pabijis Ikšķiles vidusskolas žetonu vakarā un baudījis nu jau kārtējo izlaiduma klases iestudēto izrādi, jebkurš, kuram bijis tas gods baudīt izrādi “Tētis”  vai piedalīties sporta teātra konkursā, piekritīs, ka Zanes darbs ir tiešām apbrīnas cienīgs. Zane savam darbam piešķir dvēseli un dzīvesprieku. Viņa ir lielisks pedagogs, organizators un iedvesmotājs, ap kuru vienmēr lapbrāt pulcējas dažāda vecuma radošas dvēseles. “Viens no aktīvākajiem skolas gaismas nesējiem, skolas kultūrvides veidotāja. Vienkārši sirdscilvēks. Tiem, kam lemts ar Zani strādāt tandēmā - tā ir bauda. :) Skolas sirdsbalss, cilvēks, ar kuru prieks sastrādāties, cilvēks, uz kuru var paļauties, uzticēties un jebkurā brīdī iejukt radošā virpulī,” savu ilggadīgo kolēģi un skatuves cīņu biedri raksturo Ingūna Bērziņa. 

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” pasniedza arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Rimmai Pudānei. Rimmas kā klavieru skolotājas vārds izskanējis gan dažādos starpnovadu, gan valsts mēroga konkursos un skatēs. Paši audzēkņi Rimmu raksturo kā ļoti jauku, bet arī ļoti prasīgu skolotāju. Savukārt skolas vadība Rimmu raksturo kā mūziķi, pedagogu un kolēģi, kurš vienmēr sniedz savu profesionālo atbalstu, ir izcils sava amata lietpratējs un nesavtīgs sava laika ziedotājs sadarbībā ar bērniem un viņu vecākiem. “Izskatās, ka drīz uz skolotājas Rimmas audzēkņu vietām būs jārīko konkurss, jau piekto gadu jaunie pianistu vecāki īpaši izsaka vēlēšanos apgūt klavierspēli tieši pie viņas,” tā par Rimmu saka skolas direktore Valda Jermanova.

Trešā balvas “Ikšķiles novada Gada pedagogs” ieguvēja - pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Ingūna Andersone. Ja gribas siltu smaidu un uzmundrinājumu, droši var doties uz “Ilzīšu” grupu pie skolotājas Ingūnas Andersones. Radoša, atraktīva un mīļa skolotāja, kur bērni ar aizrautību un cieņu skatās uz savu skolotāju, jo zina, ka katra diena būs savādāka – ar pārsteiguma momentiem un saistīta ar praktisku darbošanos. Pedagogs ar nosvērtu, mierīgu raksturu, vienmēr smaidīga, dzīvespriecīga. Ar bezgala daudz brīnišķīgām idejām pasākumu organizēšanā. Neviens “Muižiņas” scenārijs neizpaliek bez viņas idejas, joka vai dzejas rindām, jo Ingūnai piemīt smalks dzejnieces talants. 

Svinīgās balvas pasniegšanas ceremonijā tika sumināti tie pedagogi, kuri bija tuvu, ļoti tuvu šī titula iegūšanai, tomēr palika kā pretendenti. Goda rakstu saņēma ilggadējā Ikšķiles vidusskolas skolotāja Tatjana Kaskēviča. “Godprātīgs, sirsnīgs cilvēks ar plašu dvēseli. Lieliska kolēģe,” savā pieteikumā Tatjanu raksturo Ingūna Bērziņa.

Pateicības vārdi tika veltīti arī pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotājai Allai Golubevai:Kaut vairāk būtu šādu skolotāju, kuri cenšas ieaudzināt darba un Dzimtenes mīlestību bērnos!” par skolotāju raksta Rudzīšu ģimene.

Konkursam tika pieteikta arī Ikšķiles vidusskolas skolotāja Sanda Ziemele. “Mūsu klasei šī skolotāja ir labākais, kas ar mums ir noticis,” tā skolotāju Sandu raksturo viņas klases audzēkņi.

Augstu tika novērtēts pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmsskolas izglītības skolotājas Elīnas Atvares ieguldījums izglītības jomā. “Audzinātāja Elīna Atvare ir pats labākais, ko katrs vecāks varētu gribēt savam bērnam. Viņa katru bērnu uz rokām ienes grupā, katru rītu sagaida atnācējus ar smaidu, bet katru pēcpusdienu pastāsta, kā katram bērnam pa dienu gājis, neskatoties uz to, ka grupā ir 25 bērni.”

Nominācijai “Gada pedagogs 2017” atkārtoti izvirzīta Ikšķiles vidusskolas skolotāja Anita Brūmele. Anita jau bija tutila “Gada pedagogs” laureāte 2014./2015. gadā. Bet, protams, ka labu vārdu nekad nav par daudz, jo tie silda dvēseli un iedvesmo nezaudēt savu entuziasmu arī turpmāk. Konkursam skolotāju pieteikusi Ikšķiles vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Sintija Vanaga.

Pasākuma ietvaros pašvaldība pasniedza Goda rakstus visu novada izglītības iestāžu pedagogiem: PII “Urdaviņa” skolotājām Inesei Frīdenbergai, Valdai Pavlovskai, Ilgai Antoņevičai un Ancei Dombrovskai Žogotai; Ikšķiles vidusskolas skolotājām Svetlanai Rudzinkovai, Santai Kamšai, Aijai Katkovskai, Žannai Rudakovai un Annai Indānei; Tīnūžu pamatskolas skolotājām Aigai Staltmanei-Veikšai, Sigitai Jonasei un Anitai Migleniecei; Mūzikas un mākslas skolas Lailai Balodei un Mairai Līdumai.

Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā atrodas arī modernais un nu jau arī ārpus Latvijas robežām zināmais Ogres profesionālās izglītības kompetences centrs. Pasākumā tika godināti Ogres tehnikuma pedagogi Evita Stumpe, Linda Neško, Reinis Grīnhofs un Gita Kalnaģeidāne.

Pateicības rakstus saņēma arī Ikšķiles novada privāto iestāžu čaklie darba rūķi: PPII ”Ķiparu nams” pedagoģe Inese Hermane-Ulase, Ikšķiles Brīvās skolas skolotāja Benita Zaretoka un Lady Carolina Ruiz Chavarria, PPII “Mazulītis” skolotājas Irina Ostapenko un Madara Freidenfelde.

Pasākumā klātesošos priecēja gan vadītājs Egils Melbārdis, gan Ogres tehnikuma mūzikas pedagogi Liene un Reinis Grīnhofi (daudziem mums zināmi arī kā dziedošā ģimene), gan moderno deju grupas “Buras” priekšnesums talantīgās mākslinieciskās vadītājas un horeogrāfes Edītes Ābeltiņas virsvadībā.

Paldies visiem mūsu novada pedagogiem par Jūsu godprātīgi veikto darbu, sagatavojot darba tirgū konkurētspējīgas un spēcīgas personības! Radošu garu un neizsīkstošu enerģiju ikdienas darbā arī turpmāk!

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs! (Dž.Hetijs)

Foto: Jānis Putniņš/Ilze Putene-Cīrule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Aktualitātes

Atklāta pieteikšanās pieaugušo izglītības apmācībām Ogres tehnikumā

23-10-2017

Oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Darba devējiem trūkst darba roku Lai...

Lasīt vairāk

SIA “Clean R” Ikšķiles novadā uzsāk šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi

23-10-2017

  Informējam,  ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Clean R”, ar kuru Ikšķiles novada pašvaldība 2016. gada 1. decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu uz turpmākajiem septiņiem gadiem, ir uzsākusi šķirošanas atkritumu savākšanas laukuma izbūvi. Laukumu 1160m2 platībā ir  paredzēts izbūvēt Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā “Kaparāmuru karjers- Ezeri”. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide tiks nodrošināta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbilstoši MK noteikumu...

Lasīt vairāk

Aizritējis mini seminārs "Maziem mirkļiem ir liela nozīme"

20-10-2017

20.oktobrī  Veselības un sociālo lietu pārvaldē neformālā gaisotnē notika Labklājības ministrijas organizētais mini seminārs "Maziem mirkļiem ir liela nozīme", kuru vadīja  trīs  meitu tēvs Armands Simsons un piecu bērnu māte, psiholoģe Kristīne Balode. Semināra pirmajā daļā Armands Simsons īsumā sniedza informāciju par vecāku tiesībām, kādus atvieglojumus,  pabalstus vecākiem piedāvā valsts. Viņš aicināja vecākus būt sava novada patriotiem un aktīvi piedalīties  konkursā...

Lasīt vairāk

Aizvadīta tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

18-10-2017

18.oktobrī Ikšķiles tautas namā notika kārtējā Centrālās bibliotēkas organizētā tikšanās ar daudzu romānu autori Ingunu Baueri. Pasākuma ieskaņā Baueres kundze īsumā pastāstīja par sevi, atklājot, ka rakstniecībai pievērsusies pēc vēstules nosūtīšanas žurnālam “Ieva” un redaktore aicinājusi uzrakstīt stāstījumus par vietējiem cilvēkiem. Savukārt uzvarot “Lauku Avīzes” rīkotajā romānu konkursā, radusies vēlme turpināt strādāt šajā jomā. Rakstniecei klajā jau nākuši seši romāni par ievērojamām...

Lasīt vairāk

LIKTA aicina pieteikties Ikšķiles novada skolotājus balvai “Platīna pele 2017”

17-10-2017

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) līdz 31. oktobrim aicina Ikšķiles novada skolotājus, e-prasmju pasniedzējus un citus pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā Latvijā, pieteikties IKT gada balvas «Platīna Pele 2017» kategorijai «Labākais E-skolotājs». Kategorijas «Labākais E-skolotājs» partneris – sabiedrība Tilde – Labākajam E-skolotājam piešķirs naudas prēmiju 1 000 eiro apmērā (ietverot nodokļus). Balvas...

Lasīt vairāk

Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko pašvaldību un laimē vērtīgas balvas savai ģimenei

17-10-2017

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Šajā konkursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis, jo tas var palīdzēt mums uzvarēt! Balsot par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm varēs no 2. līdz 31.oktobrim jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv.  Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad pirmo reizi...

Lasīt vairāk

VAS “Latvijas dzelzceļš” informē

17-10-2017

VAS “Latvijas dzelzceļš” informē, ka naktī no 25.10.2017 plkst. 19.00 līdz 26.10.2017 plkst.8.00 tiks slēgta autotransporta kustībai dzelzceļa pārbrauktuve Nr.105 Ikšķilē, Skolas ielā sakarā ar remontu.

Lasīt vairāk

Ikšķiles un Ogres novadnieki startēs vērienīgajās motokrosa sacensībās “Arēnā Rīga”

17-10-2017

21. oktobrī, Latvijas lielākajā multifunkcionālajā hallē “Arēna Rīga” norisināsies vēl iekštelpu motokrosa sacensības, kurās dalību ņems arī ikšķilnieki un ogrēnieši Intars Lesnieks, Kirils Maslovs, Patriks Igals, Raivis Siks, Niks Niklāvs Sūna un Renārs Līmanis no Motokross ārēnā jeb “arenakross’ ir sacensības, kurās motosportisti sacenšas īpašā, iekštelpās izbūvētā trasē. Organizatori paredz, ka 21. oktobrī “Arēna Rīga” būs pārpildīta ar motosporta faniem no...

Lasīt vairāk

Konkursa „Eksporta un inovācijas balva 2017” otrajā kārtā izvirzīti 30 uzņēmumi

17-10-2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa „Eksporta un inovācijas balva 2017” četrās kategorijās iesniegti 107 pieteikumi no uzņēmumiem visā Latvijā. Noslēgusies konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošana un izvērtēšana, un konkursa 2. kārtai ir izvirzīti 30 uzņēmumi. Saskaņā ar konkursa nolikumu, iesniegto pieteikumu izvērtēšana notiek divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tika izvērtēti dalībnieku pieteikumi, un žūrijas komisija izvirzīja...

Lasīt vairāk