Vārda dienu svin: Antis, Antons

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA APBALVO LABĀKOS SKOLOTĀJUS (VIDEO)

 

Jau astoto gadu Ikšķiles novadā Skolotāju diena tika atzīmēta īpaši - 6.oktobrī pašvaldība apbalvoja labākos un talantīgākos pedagogus, piešķirot titulus “Gada pedagogs” un “Goda pedagogs”.

Pedagogus sveica Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš norādīja, ka novadā strādā apmēram 320 pedagogi, kas izglīto kopumā gandrīz 3 tūkstošus bērnu un jauniešu. “Prieks, ka no apmēram 9 tūkstošiem Ikšķiles novada iedzīvotāju trešā daļa ir jauni cilvēki, kas veidos mūsu novada un valsts nākotni,” sacīja I.Trapiņš. Viņš arī atzina, ka līdzīgi kā valstī, arī Ikšķiles novadā izglītības jomā šis ir lielu pārmaiņu laiks - Tīnūžu skolai nākamgad gaidāma reogranizācija, Ikšķiles vidusskolai durvis vērs jauns korpuss, Ikšķilē top jauna pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš". Tiek plānota arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšana un sporta skolas dibināšana.

Svinīgajā pasniegšanas ceremonijā balvas pedagogiem pasniedza Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs un Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

Pretendentus pašvaldības balvai varēja izvirzīt vecāki un izglītojamie, pašvaldības izglītības iestāžu darbinieki un vadība. Šogad konkursam “Gada un Goda pedagogs” tika pieteikti 9 pretendenti. Pēc pieteikumu izvērtēšanas konkursa komisija par izcilu ieguldījumu katra skolēna izaugsmē un pedagoģiskās pieredzes tālāknodošanu, atklājot savu profesionālo meistarību un pozitīvi ietekmējot izglītības attīstību, piešķīra trīs titulus “Gada pedagogs” un vienu “Goda pedagogs”, pasniedzot katram pedagogam arī dāvanu karti 1000 eiro vērtībā.

Balvu “Ikšķiles novada Goda pedagogs“ saņēma Ikšķiles pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Brigita Adamoviča. “Brigitas Adamovičas grupā neviens netiek nepamanīts, katram tiek veltīts smaids, katram tiek veltīts labs vārds, tiek arī respektēti mazo princešu gājieni. Brigita tiešām ar sirdi dara savu darbu nu jau vairāk kā 37 gadus un ir absolūti labākais pretendents titulam “Goda pedagogs,” tā savā pieteikumā nominācijai skolotāju raksturo piecgadīgās Karolīnas mamma un vēl 10 “Mežrozīšu” grupas bērnu vecāki. Brigita ir krietna un godprātīga skolotāja. Strādā ar lielu mīlestību un atbildību. Prot atrast pieeju katram bērnam kā kaut kam vienreizējam un neatkārtojamam. Atsaucīga dažāda veida idejām un novitātēm. Taktiska pret kolēģēm, atsaucīga, izteikti saimnieciska,” par Brigitu teic kolēģi.

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” saņēma Ikšķiles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Zane Bēķe.  Ar mīlestību, uzmanību un pacietību tiešām var darīt brīnumus. Jebkurš, kas kādreiz pabijis Ikšķiles vidusskolas žetonu vakarā un baudījis nu jau kārtējo izlaiduma klases iestudēto izrādi, jebkurš, kuram bijis tas gods baudīt izrādi “Tētis”  vai piedalīties sporta teātra konkursā, piekritīs, ka Zanes darbs ir tiešām apbrīnas cienīgs. Zane savam darbam piešķir dvēseli un dzīvesprieku. Viņa ir lielisks pedagogs, organizators un iedvesmotājs, ap kuru vienmēr lapbrāt pulcējas dažāda vecuma radošas dvēseles. “Viens no aktīvākajiem skolas gaismas nesējiem, skolas kultūrvides veidotāja. Vienkārši sirdscilvēks. Tiem, kam lemts ar Zani strādāt tandēmā - tā ir bauda. :) Skolas sirdsbalss, cilvēks, ar kuru prieks sastrādāties, cilvēks, uz kuru var paļauties, uzticēties un jebkurā brīdī iejukt radošā virpulī,” savu ilggadīgo kolēģi un skatuves cīņu biedri raksturo Ingūna Bērziņa. 

Balvu “Ikšķiles novada Gada pedagogs” pasniedza arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Rimmai Pudānei. Rimmas kā klavieru skolotājas vārds izskanējis gan dažādos starpnovadu, gan valsts mēroga konkursos un skatēs. Paši audzēkņi Rimmu raksturo kā ļoti jauku, bet arī ļoti prasīgu skolotāju. Savukārt skolas vadība Rimmu raksturo kā mūziķi, pedagogu un kolēģi, kurš vienmēr sniedz savu profesionālo atbalstu, ir izcils sava amata lietpratējs un nesavtīgs sava laika ziedotājs sadarbībā ar bērniem un viņu vecākiem. “Izskatās, ka drīz uz skolotājas Rimmas audzēkņu vietām būs jārīko konkurss, jau piekto gadu jaunie pianistu vecāki īpaši izsaka vēlēšanos apgūt klavierspēli tieši pie viņas,” tā par Rimmu saka skolas direktore Valda Jermanova.

Trešā balvas “Ikšķiles novada Gada pedagogs” ieguvēja - pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotāja Ingūna Andersone. Ja gribas siltu smaidu un uzmundrinājumu, droši var doties uz “Ilzīšu” grupu pie skolotājas Ingūnas Andersones. Radoša, atraktīva un mīļa skolotāja, kur bērni ar aizrautību un cieņu skatās uz savu skolotāju, jo zina, ka katra diena būs savādāka – ar pārsteiguma momentiem un saistīta ar praktisku darbošanos. Pedagogs ar nosvērtu, mierīgu raksturu, vienmēr smaidīga, dzīvespriecīga. Ar bezgala daudz brīnišķīgām idejām pasākumu organizēšanā. Neviens “Muižiņas” scenārijs neizpaliek bez viņas idejas, joka vai dzejas rindām, jo Ingūnai piemīt smalks dzejnieces talants. 

Svinīgās balvas pasniegšanas ceremonijā tika sumināti tie pedagogi, kuri bija tuvu, ļoti tuvu šī titula iegūšanai, tomēr palika kā pretendenti. Goda rakstu saņēma ilggadējā Ikšķiles vidusskolas skolotāja Tatjana Kaskēviča. “Godprātīgs, sirsnīgs cilvēks ar plašu dvēseli. Lieliska kolēģe,” savā pieteikumā Tatjanu raksturo Ingūna Bērziņa.

Pateicības vārdi tika veltīti arī pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” skolotājai Allai Golubevai:Kaut vairāk būtu šādu skolotāju, kuri cenšas ieaudzināt darba un Dzimtenes mīlestību bērnos!” par skolotāju raksta Rudzīšu ģimene.

Konkursam tika pieteikta arī Ikšķiles vidusskolas skolotāja Sanda Ziemele. “Mūsu klasei šī skolotāja ir labākais, kas ar mums ir noticis,” tā skolotāju Sandu raksturo viņas klases audzēkņi.

Augstu tika novērtēts pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” pirmsskolas izglītības skolotājas Elīnas Atvares ieguldījums izglītības jomā. “Audzinātāja Elīna Atvare ir pats labākais, ko katrs vecāks varētu gribēt savam bērnam. Viņa katru bērnu uz rokām ienes grupā, katru rītu sagaida atnācējus ar smaidu, bet katru pēcpusdienu pastāsta, kā katram bērnam pa dienu gājis, neskatoties uz to, ka grupā ir 25 bērni.”

Nominācijai “Gada pedagogs 2017” atkārtoti izvirzīta Ikšķiles vidusskolas skolotāja Anita Brūmele. Anita jau bija tutila “Gada pedagogs” laureāte 2014./2015. gadā. Bet, protams, ka labu vārdu nekad nav par daudz, jo tie silda dvēseli un iedvesmo nezaudēt savu entuziasmu arī turpmāk. Konkursam skolotāju pieteikusi Ikšķiles vidusskolas skolas padomes priekšsēdētāja Sintija Vanaga.

Pasākuma ietvaros pašvaldība pasniedza Goda rakstus visu novada izglītības iestāžu pedagogiem: PII “Urdaviņa” skolotājām Inesei Frīdenbergai, Valdai Pavlovskai, Ilgai Antoņevičai un Ancei Dombrovskai Žogotai; Ikšķiles vidusskolas skolotājām Svetlanai Rudzinkovai, Santai Kamšai, Aijai Katkovskai, Žannai Rudakovai un Annai Indānei; Tīnūžu pamatskolas skolotājām Aigai Staltmanei-Veikšai, Sigitai Jonasei un Anitai Migleniecei; Mūzikas un mākslas skolas Lailai Balodei un Mairai Līdumai.

Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā atrodas arī modernais un nu jau arī ārpus Latvijas robežām zināmais Ogres profesionālās izglītības kompetences centrs. Pasākumā tika godināti Ogres tehnikuma pedagogi Evita Stumpe, Linda Neško, Reinis Grīnhofs un Gita Kalnaģeidāne.

Pateicības rakstus saņēma arī Ikšķiles novada privāto iestāžu čaklie darba rūķi: PPII ”Ķiparu nams” pedagoģe Inese Hermane-Ulase, Ikšķiles Brīvās skolas skolotāja Benita Zaretoka un Lady Carolina Ruiz Chavarria, PPII “Mazulītis” skolotājas Irina Ostapenko un Madara Freidenfelde.

Pasākumā klātesošos priecēja gan vadītājs Egils Melbārdis, gan Ogres tehnikuma mūzikas pedagogi Liene un Reinis Grīnhofi (daudziem mums zināmi arī kā dziedošā ģimene), gan moderno deju grupas “Buras” priekšnesums talantīgās mākslinieciskās vadītājas un horeogrāfes Edītes Ābeltiņas virsvadībā.

Paldies visiem mūsu novada pedagogiem par Jūsu godprātīgi veikto darbu, sagatavojot darba tirgū konkurētspējīgas un spēcīgas personības! Radošu garu un neizsīkstošu enerģiju ikdienas darbā arī turpmāk!

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs! (Dž.Hetijs)

Foto: Jānis Putniņš/Ilze Putene-Cīrule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Aktualitātes

Cikls “Gaismas pusē” iemirdzas mākslā

16-01-2018

  Adventes laikā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ar koncertu ieskandināja ziemas noskaņu ciklu “Gaismas pusē”. Savukārt jauno 2018.gadu - Latvijas simtgades un mūsu skolas piekto jubilejas gadu, 8.janvārī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā cikla “Gaismas pusē” turpinājums iemirdzējās mākslā. Trīs tūrēs izstādes atklāšanu ar jestru un tautisku mūziku ieskandināja skolas pedagogu folkgrupa, veltot dziesmas jaunajam gadam, Latvijai, mūsu...

Lasīt vairāk

Noslēdzies 1. posms “Ikšķiles novada TEMPO kausa izcīņa šāhā 2018”

15-01-2018

  13.janvārī Ikšķiles tautas namā notika “Ikšķiles novada TEMPO kausa izcīņa šahā 2018” 1.posms, pulcējot 24 dalībniekus no dažādām Latvijas pilsētām (Rīga, Ogre, Mālpils, Sigulda, Ikšķile u.c.) un dažādus vecuma sportistus.

Lasīt vairāk

Ikšķiles jaunie komponisti aicina uz koncertu

13-01-2018

Kā pirmās sniegpārslas ir sagaidīti arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jauno komponistu sacerētie skaņdarbi. 12 no tiem ir audzēkņu pirmās kompozīcijas. Tās ir gan dziesmas, gan skaņdarbi klavierēm un citiem mūzikas instrumentiem.

Lasīt vairāk

Uzņemšana Tīnūžu pamatskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadam

13-01-2018

Informējam, ka saskaņā ar  Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1. klasēs”, Tīnūžu pamatskola ar 2018. gada 1. februāri aicina pieteikties uzņemšanai 1. klasei 2018./2019. mācību gadam.

Lasīt vairāk

Tīnūžos apskatāma izstāde "Gaismas pusē"

13-01-2018

13.janvārī Tīnūžu tautas namā tika atklāta Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo studijas radošo darbu izstāde no  pasākumu cikla “Gaismas pusē”, kas aizsākās jau adventes laikā ar koncertu Ikšķiles ev.luteriskajā baznīcā. Izstādē apskatāmi pieaugušo studijas radošo darbi eļļas, akvareļa un keramikas tehnikā. Izstāde apskatāma līdz 18.martam.

Lasīt vairāk

Atklāts jaunais atkritumu šķirošanas laukums

11-01-2018

  11.janvārī Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta “Kaparāmuru karjers–Ezeri” tika atklāts jaunais šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kuru izbūvēja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Clean R”. Pirms laukuma atklāšanas klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada  domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņš akcentēja, ka pašvaldībai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmu  SIA “Clean R”:  “Tie pasākumi un aktivitātes, kas bijušas līdz šim, pierāda tikai to, ka...

Lasīt vairāk

Aizvadīts seminārs "Pārmaiņu vadība"

11-01-2018

11.janvārī Tīnūžu tautas namā pulcējās starpnovadu apvienības izglītības iestāžu direktori un vadītāji ikgadējā seminārā “Pārmaiņu vadība”. Tajā piedalījās pārstāvji no Pierīgas novadu pašvaldības izglītības iestādēm. Semināra ieskaņā klātesošos uzrunāja  Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna: “Šogad mēs atļāvāmies semināram piešķirt nosaukumu “Pārmaiņu vadība”, jo visus izglītības sektorā strādājošos  jau pavisam drīz sagaida lielas pārmaiņas...

Lasīt vairāk

LIAA inkubatoru produktu katalogs - iepazīsti un atbalsti jaunos uzņēmējus!

10-01-2018

Ir izveidots un publicēts 15 LIAA biznesa inkubatoros radīto produktu katalogs. Šeit atrodami visdažādākie produkti, ko ražo jaunie uzņēmēji.

Lasīt vairāk

Jaunākās foto galerijas