Vārda dienu svin: Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada pašvaldība un SIA “Ikšķiles māja” lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu rīcību un ievērot apkārtējās vides kārtību

Sadzīves atkritumi ir neatņemama un likumsakarīga ikdienas sastāvdaļa, kas nenovēršami rodas, lai kādi arī būtu cilvēku ienākumi un preču patēriņa daudzums. Tas, ko var darīt ikviens – rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti tiem paredzētās vietās, nenodarītu kaitējumu videi, bet atkritumu savākšanas konteineri nebojātu novada estētisko veidolu.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku sūdzībām un SIA “Ikšķiles māja” direktora Jura Rudens novērojumiem, novadā gan pie šķiroto atkritumu konteineriem, gan pie daudzdzīvokļu mājām novietotajiem sadzīves atkritumu konteineriem tiek novietoti nešķiroto sadzīves atkritumu maisi, kas tiek atvesti no novada privātmāju rajoniem. No tā var secināt, ka tos, iespējams, novieto iedzīvotāji, kuri vēlas šādi ieekonomēt savus finanšu līdzekļus - likumsakarīgi – jo mazāk atkritumu, jo mazāk jāmaksā. Piemēram: līgums noslēgts par maza sadzīves atkritumu apjoma izvešanu reizi mēnesī, bet atlikušo sadzīves atkritumu apjoms tiek izmests atkritumu konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmos vai atstāts pie šķiroto atkritumu konteineriem. Vainīgos ir grūti saukt pie atbildības, jo formāli līgums par atkritumu izvešanu ir noslēgts. Tāpēc rodas situācija, ka gan ap šķiroto atkritumu konteineriem, gan ap pilsētā izvietotajiem sadzīves atkritumu konteineriem izveidojas atkritumu “kalni”, kuri apsaimniekotājam SIA “Ikšķiles māja” ir jāsavāc un jāizved, kas prasa papildus nodokļu maksātāju līdzekļus.

Līdz ar to, ja ir pārkāptas Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” normas, pašvaldībai ir tiesības piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta nosacījumus, kas nosaka - par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 (septiņdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro, bet juridiskajām personām — no 430 (četrsimt trīsdesmit) līdz 1400 (tūkstoš četrsimt) euro.

Vēlamies informēt, ka Pašvaldības policija ir uzsākusi pārbaudi par iedzīvotāju noslēgtajiem līgumiem ar komersantu SIA “Clean R” par atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu, jo saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” 17.4.apakšpunktu- ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir nodrošināt līguma noslēgšanu par viņa radīto vai pārvaldīto nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību, vai gadījumā, ja vairāki atkritumu radītāji ir vienojušies par kopīgu atkritumu savākšanu, pilnvarot vienu personu noslēgt minēto līgumu savā vārdā.

Ikšķiles novada pašvaldības minētie Saistošie noteikumi nosaka, ka šķiroto sadzīves (zaļš konteiners - stikls /pudeles, burkas/, zils konteiners – papīrs /makulatūra un rakstāmpapīrs/, dzeltens konteiners – plastmasa /PET pudeles, iepakojums, kannas, maisiņi.) atkritumu pieņemšanu no atkritumu radītājiem un valdītājiem atkritumu apsaimniekotājs nodrošina bez maksas, ja tajos nav sadzīves atkritumu piejaukums. Līdz ar to Ikšķiles novada iedzīvotāji šķirotos sadzīves atkritumus var izmest tiem paredzētajos konteineros arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos vai arī nogādāt nekustamajā īpašumā “Kaparāmura karjers – Ezeri”. izvietotajos sadzīves atkritumu šķirošanas konteineros, bet sadzīves atkritumu savākšana un izvešana jānodrošina katram pašam atkritumu radītājam.

Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos:
1. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
2. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
3. Dainu ielas piebrauktuve (aiz Dainu ielas 3), Ikšķile - stikls, MAK, PET
4. Starp Melioratoru iela 6 un 8, Ikšķile - stikls, MAK, PET
5. Rīgas iela 2, Ikšķile - stikls, MAK, PET
6. Centra apbūves piebrauktuve (pie Skolas ielas 13), Ikšķile - stikls, MAK, PET
7. Centra apbūves piebrauktuve (starp Melioratoru ielu 4 un 8) - stikls, MAK, PET
8. Ziedu iela 31, Ikšķile – MAK
9. Skolas iela 2, Ikšķile – MAK
10. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile - stikls, MAK, PET
11. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile - stikls
12. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls
13. Dārza iela13, Ikšķile – stikls, PET
14. Mūrkroga iela 27, Ikšķile - stikls, MAK, PET
15. Bērzu iela 1, Ikšķile - stikls, MAK, PET
16. Kraujas, Tīnūži - stikls, MAK, PET

 
 
 

Aktualitātes

SEMINĀRS "GALVENĀS IZMAIŅAS NODOKĻU NORMATĪVOS NO 2018. GADA 1. JANVĀRA" (OGRĒ)

24-11-2017

2017. gada 28. novembrī Ogres biznesa inkubatora telpās (Akmeņu ielā 47 (2.stāvā), Ogrē) notiks informatīvs seminārs uzņēmējiem par izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, kas būs spēkā jau ar 2018.gada 1.janvāri.

Lasīt vairāk

Atklāta Latvijas floristu apvienības darbu izstāde

24-11-2017

   24.novembrī Tīnūžu tautas namā atklāja Latvijas floristu apvienības veidoto darbu Ziemassvētku izstādi "SASILDĪT". Atklāšanas brīdī klātesošos uzrunāja vadītāja Gunita Lazdiņa- Januševica, uzsverot, ka izstādē apskatāmi floristu darbi no visas Latvijas. Viņa teica paldies floristu apvienības dalībniecēm, īpašu paldies sakot Irisai Janevicai no Ikšķiles, kā arī Kultūras pārvaldei par jauko un sirsnīgo uzņemšanu Tīnūžu tautas namā. Pasākumu kuplināja folkloras draugu...

Lasīt vairāk

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Tīnūžos

24-11-2017

  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir projekts, kas Ziemeļvalstīs norisinās jau 21.reizi. Arī Baltijas valstis ir iesaistījušās šā projekta pasākumos – šogad 20.reizi. Šīs nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes un citi pasākumi. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošots publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tik iedegtas sveces un...

Lasīt vairāk

Daugavas lejteces tūrisma reģiona pašvaldību vadītāji tiekas gada kopsapulcē

23-11-2017

2017. gada 22. novembrī notika Daugavas lejteces pašvaldības vadītāju un pārstāvju tikšanās, lai izvērtētu paveikto šajā gadā un nospraustu mērķus turpmākai sadarbībai.Apkopojot statistiku par tūrisma objektu apmeklējumu Daugavas lejtecē, rezultāti ir tikai ar izaugsmi. Ja 2010. gadā Daugavas lejtecē viesojās gandrīz 188 000 tūristu, tad 2017. gadā šis rādītājs ir pieaudzis līdz 431 000. Jāsaka, ka arī tūrisma objektu skaits...

Lasīt vairāk

Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanā aicina bez maksas apgūt 65 profesijas

23-11-2017

  Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, kurā jaunieši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā un bez maksas. 2018. gada sākumā mācības 65 darba tirgū pieprasītās profesijās piedāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 39 profesijās mācības notiek pusotru gadu un pieteikšanās rit līdz 12. janvārim, savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu un tajās dokumentus var iesniegt līdz 23. februārim. Gan nestrādājošiem...

Lasīt vairāk

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA SPORTA PROJEKTU KONKURSU PAR PERIODU NO 2017. GADA 1.NOVEMBRA LĪDZ 2018. GADA 31. MARTAM

22-11-2017

Ikšķiles novada pašvaldība izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai laika posmā no 2017. gada 1. novembra līdz 2018. gada 31. martam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektu iesniedzēju līdzdalību sportisko aktivitāšu un sacensību organizēšanā Ikšķiles novadā, lai sekmētu sporta attīstību, veicinātu novada labāko sportistu izaugsmi un meistarību, kā arī veicinātu novada iedzīvotāju...

Lasīt vairāk

Formu un materiālu spēles mākslā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā

22-11-2017

  Ar katru gadu Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas radošā saime pulcina ap sevi jaunus draugus, domubiedrus, lielus un mazus mākslas un mūzikas mīļotājus.  Šajā mācību gadā jau otro reizi mūsu skolā ir viesu izstāde- Garkalnes mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas audzēkņu radošie darbi zīmējumos, gleznojumos, tekstilā, kokā, organiskajā stiklā, ģipša aplējumos. To visu ir paveikuši jaunie Garkalnes mākslinieki pedagogu Agnese Ozoliņas, Zandas...

Lasīt vairāk

Nepieciešams ikviena atbalsts Ikšķiles Sv.Meinarda Dievnama celtniecības darbu turpināšanai

22-11-2017

Tikko Ikšķiles baznīcas būvlaukumā nosvinējām spāru svētkus. Spāres ir, bet jumta diemžēl pagaidām nav. Turklāt, finansējums nepieciešams ne tikai jumta izbūvei, bet arī citu Ikšķilē tik ilgai gaidītās baznīcas celtniecības darbu turpināšanai.

Lasīt vairāk

Tīnūžos skatāma izstāde “Mēs esam”

22-11-2017

  18.novembrī Tīnūžu tautas nama vestibilā tika atklāta Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” patstāvīgā izstāde “Mēs esam”, kas stāsta par cilvēka piederību. Izstāde ir viens no kultūras mantojuma centra projektiem, kas veidots Latvijas iedzīvotājiem Latvijas simtgadi sagaidot. Tā ir pieejama ikvienam apmeklētājam.

Lasīt vairāk